#poczujWielkiPost #posłuchajWielkiPost

2024-02-17 | autor: ks. Marek Ludwig

Pieśni czasu Wielkiego Postu cechuje bojaźń Boża, realistyczna nieraz do bólu antropologia, poczucie współodpowiedzialności za mękę Boga i zmaterializowane, muzyczne piękno.

Na Spotify przygotowaliśmy dwie nowe playlisty, każdą z nich na odpowiednią część tego okresu liturgicznego: 

  • pokutne, które przeznaczone są na pierwszą część Wielkiego Postu. W czasie pokuty uniżamy się i wyrażamy skruchę przed Panem, w celu zbliżenia się do Niego.
  • pasyjne, odpowiednio - na drugą część, w której bezpośrednio wspominamy Mękę Pana Jezusa.

 

Psalm 51, Miserere, został przez św. Jana Pawła II nazwany jedną z najbardziej znanych modlitw Psałterza, najżarliwszym i najczęściej powtarzanym psalmem pokutnym, pieśnią o grzechu i przebaczeniu, najgłębszą medytacją nad winą i łaską (Audiencja Generalna, 24.10.2001). Kościół modli się nim w Jutrzni każdego piątku. Od wieków pomaga ubrać w słowa żal i nadzieję na miłosierdzie Boga, które człowiek przeżywa wobec popełnionego przez siebie grzechu. Nic dziwnego więc, że inspirował on przez wieki artystów do tworzenia jego różnych muzycznych opracowań. 
Jednym z najbardziej znanych opracowań jest to napisane przez Gergoria Allegriego dla Kaplicy Sykstyńskiej około 1638 roku. Utwór napisany na 9 głosów (chór pięciogłosowy i kwartet czterogłosowy śpiewający z przylegającej do Sykstyny Sala Regia) mógł być wykonywany tylko w Kaplicy Sykstyńskiej. Do połowy XVIII wieku istniały tylko trzy kopie tego utworu, posiadali je: król Portugalii Jan IV Szczęśliwy, cesarz Leopold  oraz włoski ksiądz i kompozytor Giovanni Battista Martini. Co ciekawe manuskrypty te zawierały tylko prosty szkielet akordowy, a całe piękno Miserere tkwiło w umiejętnościach interpretacyjnych watykańskich chórzystów. Wersji pierwotnej (bez ozdobników) można posłuchać na naszej playliście w wykonaniu Chóru Kaplicy Sykstyńskiej (światowa premiera fonograficzna wersji z Kodeksu Sykstyńskiego z 1661 roku). Prawdopodobnie nigdy nie poznalibyśmy ozdobnej wersji, gdyby nie rzymska wizyta pewnego genialnego nastolatka. W 1770 roku 14-letni Wolfgang Amadeusz Mozart miał okazję  uczestniczyć w nabożeństwie w Sykstynie w Wielką Środę. Po powrocie do domu spisał z pamięci melodię Psalmu. Prawie idealnie. Po kolejnym wysłuchaniu utworu w Wielki Piątek dokonał kilku drobnych poprawek (legenda głosi, że przemycił na nabożeństwo swój rękopis, żeby poprawiać go na bieżąco w trakcie wykonywania Miserere). Oficjalne wydanie wersji wykonywanej w Kaplicy Papieskiej pojawiło się jednak dopiero 70 lat później  w roku 1840 dzięki ksiądzu Pietro Alfieriemu. I ta wersja jest najczęściej dzisiaj wykonywana (znajdziecie ją również jako pierwszy utwór na naszej playliście pokutne). 

Życzymy, aby muzyczna medytacja nad tym psalmem pomogła odkryć tajemnicę grzechu, zobaczyć możliwość nawrócenia oraz wzmocniła wiarę w Boże przebaczenie, które wymazuje grzechy, obmywa i oczyszcza grzesznika, a nawet czyni nowym stworzeniem. 
  
 

____

serię redagują: ks. Michał Chmiel i ks. Tadeusz Górny

Powrót