Fundusze krajowe

2022-11-10 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 

- DOTACJA CELOWA: PROGRAM „INWESTYCJE W OŚWIACIE”

 

Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie byłej szkoły specjalnej w Gliwicach na potrzeby działalności edukacji artystycznej Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II Stopnia

 

Diecezja Gliwicka zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych w przedmiocie zadania „Przebudowa byłej szkoły na potrzeby Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia – etap 3.”.

Dokumentacja zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Diecezji Gliwickiej (https://diecezja.gliwice.pl) w zakładce „Fundusze krajowe”. Na tej stronie będą publikowane wszelkie zawiadomienia, wyjaśnienia czy zmiany dokumentacji zamówienia.

Dokumentację projektową należy pobrać z adresu: https://pobierz.kuria.gliwice.pl/szkola-oferta/

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2024 r. godz. 9:00.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Przebudowa byłej szkoły na potrzeby Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia – etap 3.”

 

Diecezja Gliwicka niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa byłej szkoły na potrzeby Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia – etap 3.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia do pobrania poniżej.

Powrót