Biskup Gliwicki Sławomir Oder

2023-03-11 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Fot. A. Złoczowski

Urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży w rodzinie Romualda i Teresy z d. Lewandowskiej. Wychowywał się razem z siostrą Izabelą i bratem Mirosławem. Od 1967 do 1975 roku kształcił się w szkole podstawowej. Następnie w 1975 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, które zwieńczył świadectwem maturalnym w 1978 roku. Kolejno w latach 1978-1983 podjął studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomiki handlu zagranicznego. 

W 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, którą kontynuował w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, gdzie w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Dnia 14 maja 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego w Pelplinie. Po przyjęciu święceń kapłańskich kształcił się dalej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim uzyskując w 1993 roku tytuł doktora obojga praw. Następnie ukończył kurs Roty Rzymskiej. 

W latach 1992 do 1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego. Natomiast od 1995 do 1998 roku pełnił urząd kanclerza trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego, w którym to został później przewodniczącym. W 2013 roku został mianowany wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej. 

Ks. Sławomir Oder był również postulatorem procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. W latach 1997-1999 postulował w sprawie beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 w sprawie beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. Od roku 2020 piastuje funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II – Karola i Emilii Wojtyłów. 

Przez wiele lat był zaangażowany duszpastersko, bowiem był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Labre w Rzymie oraz kapelanem wspólnoty sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z Genui.

W 2019 roku powrócił do Polski, gdzie pracował duszpastersko przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu oraz został mianowany diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów i sędzią w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej. W 2001 roku ks. Sławomir Oder otrzymał tytuł prałata papieskiego, a w 2021 roku został ustanowiony kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej toruńskiej. 

W 2015 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Dnia 28 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej. W dniu 11 marca 2023 roku przyjął święcenia biskupie i odbył ingres do gliwickiej katedry pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, obejmując kanonicznie posługę biskupa diecezjalnego w diecezji gliwickiej.

Powrót