Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2021-08-05 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Diecezja Gliwicka realizuje przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie". Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 460/2021/Wn12/OA-tr-ku-D w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

 

Wartość przedsięwzięcia: 3 736 015,00 
Dotacja NFOŚiGW: 3 549 214,00

 

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dwóch obiektów znajdujących się na terenie Diecezji Gliwickiej. Projektem został objęty kościół parafialny pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynek plebanii tejże parafii. Podjęcie inwestycji w wyżej wskazanych obiektach ma zmniejszyć zużycie energii, ograniczyć emisję CO2, a także pozytywnie wpłynąć na równowagę środowiskową.


W budynkach planowany jest szereg prac termomodernizacyjnych, obejmujących: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na nową o niższym współczynniku przenikania ciepła, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. poprzez zastosowanie pomp ciepła oraz wykonanie ogrzewania podłogowego, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej oraz wdrożenie systemu zarządzania energią (BMS).
Ponadto w kościele założono zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, a w przypadku budynku plebanii wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropu poddasza.
Całe przedsięwzięcie zakłada również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w środowisku przez montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. W projekcie wykonawczym zostaną zastosowane nowe technologie związane z termomodernizacją budynków. Będzie to m.in. system zarządzania energią, którego głównym zadaniem jest kontrola oraz monitorowanie urządzenia w formie mechanicznej jak i elektrycznej. System monitoruje wentylacje, oświetlenie, systemy zasilania, systemy przeciwpożarowe i systemy zabezpieczeń.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.02.2023 - TERMOMODERNIZACJA KRUPSKI MŁYN - OFERTY CZĘŚCIOWE
 

Diecezja Gliwicka zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 1324/2019 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Zgodnie z zapytaniem oferty można składać w siedzibie Diecezji w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od 10.00 do 15.00: od dnia 16.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - TERMOMODERNIZACJA KRUPSKI MŁYN - POWTÓRZONE


Diecezja Gliwicka zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 1324/2019 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Zgodnie z zapytaniem oferty można składać w siedzibie Diecezji w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od 10.00 do 15.00: od dnia 10.06.2022 r. do dnia 27.06.2022 r.

Powrót