Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2021-08-05 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Diecezja Gliwicka prowadzi działania zmierzające do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Budownictwo energooszczędne.

 

Cel działań: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.


Opis planowanych prac: Modernizacja energetyczna może dotyczyć: zmian wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej, związanych bezpośrednio z prowadzoną modernizacją, która może dotyczyć następujących prac: ocieplenia obiektu (w tym np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz innych przegród); wymiany okien; wymiany drzwi zewnętrznych; przebudowy  systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE); wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach;  zastosowanie odnawialnych źródeł energii; likwidacja zawilgocenia i jego skutków; wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.02.2023 - TERMOMODERNIZACJA KRUPSKI MŁYN - OFERTY CZĘŚCIOWE
 

Diecezja Gliwicka zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 1324/2019 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Zgodnie z zapytaniem oferty można składać w siedzibie Diecezji w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od 10.00 do 15.00: od dnia 16.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - TERMOMODERNIZACJA KRUPSKI MŁYN - POWTÓRZONE


Diecezja Gliwicka zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji robót budowlanych w budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa w Krupskim Młynie wraz z salkami katechetycznymi oraz budynku plebanii przy Parafii pw. św. Józefa w Krupskim Młynie.

Zamówienie będzie realizowane w ramach wniosku nr 1324/2019 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych w kościele i plebanii parafii pw. Świętego Józefa w Krupskim Młynie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Zgodnie z zapytaniem oferty można składać w siedzibie Diecezji w dni robocze (pn-pt.), w godzinach od 10.00 do 15.00: od dnia 10.06.2022 r. do dnia 27.06.2022 r.

Powrót