Biblia Formatora

2021-07-02 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

BIBLIA FORMATORA 
Księga Wyjścia

 

„Każde objawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. 
Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc: «Czytaj ją, prosimy»”. 

(Iz 29,11) 

 

Temat: Księga Wyjścia. Lektura i wyjaśnienie

Forma: 10 spotkań on-line [ZOOM] w formie wykładu i konwersatorium (3x45 min.)

Czas: jedna środa w miesiącu w godz. 19:00-21:15

Prowadzący: 

  • s. Joanna Nowińska - doktor habilitowany biblistyki, wykładowca Pisma Świętego między innymi w Instytucie Teologii Księży Misjonarzy i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
  • ks. Łukasz Florczyk – doktor biblistyki, magister teologii, wykładowca przedmiotów biblijnych w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego

Adresat: osoby zainteresowane zagadnieniami biblijnymi

Koszt: 15 zł za spotkanie (=150 zł za całość)

Zapisy: https://forms.gle/faY8TPCjz8EZKpjz9

Pytania: formacja@diecezja.gliwice.pl

Organizator: Diecezja Gliwicka

 

 

 

DataTematProwadząca/-y
28.09.22(1) Izrael w Egipcie. Powołanie Mojżesza (Wj 1,1-7,13)S. Joanna Nowińska
19.10.22(2) Plagi egipskie i wyjście z Egiptu (Wj 7,14-13,16)S. Joanna Nowińska
16.11.22(3) Przejście przez Morze Sitowia (Wj 13,17-15,21)Ks. Łukasz Florczyk
14.12.22(4) Droga z Egiptu pod Synaj (Wj 15,22-19,25)S. Joanna Nowińska
11.01.23(5) Dekalog (I) (Wj 20,1-21)Ks. Łukasz Florczyk
15.02.23(6) Dekalog (II) (Wj 20,1-21)Ks. Łukasz Florczyk
15.03.23(7) Księga przymierza i zawarcie przymierza (Wj 20,22-24,18)S. Joanna Nowińska
19.04.23(8) Przepisy dotyczące kultu (Wj 25,1-31,18)Ks. Łukasz Florczyk
17.05.23(9) Odstępstwo Izraela i odnowienie przymierza (Wj 32,1-34,35)S. Joanna Nowińska
14.06.23(10) Wykonanie przepisów dotyczących kultu (Wj 35,1-40,38)Ks. Łukasz Florczyk

 

 

Powrót