Biblia Formatora

2021-07-02 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

BIBLIA FORMATORA 
Księga Rodzaju

 

„Każde objawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. 
Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc: «Czytaj ją, prosimy»”. 

(Iz 29,11) 

 

Zapisy: https://forms.gle/YeVRMsf776M7tv3KA

Temat: Księga Rodzaju. Jak czytać, żeby rozumieć?

Forma: 10 spotkań on-line [ZOOM] w formie wykładu (90 min) + konwersatorium (45 min)

Czas: jedna środa w miesiącu w godz. 19:00-21:15

Prowadzący: 

  • dr Maria Miduch - dr judaistyki i hermeneutyki biblijnej, mgr teologii, mgr studiów bliskowschodnich, wykładowca języka hebrajskiego i Starego Testamentu (UPJPII, Kraków)
  • ks. dr Łukasz Florczyk – dr biblistyki, mgr teologii, wykładowca przedmiotów biblijnych (UO, Opole)

Adresat: osoby zainteresowane zagadnieniami biblijnymi, zaangażowane w ruchy i wspólnoty, absolwenci Kursu Formatora

Koszt: 15 zł za spotkanie (=150 zł za całość)

Wpłaty: na konto – dane do przelewu:

Diecezja Gliwicka
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice
Bank Pekao sa I/O Gliwice
06 1240 1343 1111 0010 0621 2558
koniecznie z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego

 

Zapisy: https://forms.gle/YeVRMsf776M7tv3KA

Informacje i pytania: formacja@diecezja.gliwice.pl

Organizator: Diecezja Gliwicka

 

 

DataTemat
29.09.21Zagadnienia wprowadzające: powstanie Rdz, podział księgi, zasady interpretacji
20.10.21Pierwszy opis stworzenia (1,1-2,4a)
17.11.21Drugi opis stworzenia (2,4b-25)
15.12.21Upadek (3,1-24)
19.01.22Kain i Abel, potomkowie Kaina (5,1-5,32)
09.02.22Noe i potop (6,1-10,32)
16.03.22Wieża Babel (11,1-9)
20.04.22Abraham  (11,10-25,18) – cz. I
18.05.22Abraham  (11,10-25,18) – cz. II
15.06.22Jakub i Józef (25,12-50,26)

 

Powrót