Katechizm Formatora

2023-07-07 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

KATECHIZM FORMATORA 
cz. I: Wyznanie wiary

 

„Katechizm zawiera zatem rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), ponieważ wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest źródłem wciąż nowych świateł.” 

św. Jan Paweł II

 

Temat: Pierwsza część Katechizmu Kościoła Katolickiego: Wyznanie wiary (nr 26-1065)

Forma: 10 spotkań on-line [ZOOM] w formie wykładu i konwersatorium (3x40 min.)

Czas: jedna środa w miesiącu w godz. 19:00-21:00

Prowadzące

 • dr Magdalena Jóźwik – doktor teologii dogmatycznej, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach
 • dr Karolina Dobies – doktor teologii fundamentalnej, katechetka, wykładowca w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach

 

Adresat: osoby zainteresowane zagadnieniami teologicznymi

Nagrania: wszystkie spotkania są nagrywane w formie audio i udostępnione uczestnikom do odsłuchania w dowolnym czasie

Koszt: 20 zł za spotkanie (=200 zł za całość)

Zapisy: https://forms.gle/icxsHnp7EPT8ZWDfA

Pytania: formacja@diecezja.gliwice.pl

Organizator: Diecezja Gliwicka

 

DataTemat
27.09.231. „Wierzę – Wierzymy”
25.10.232. Wiara w jednego Boga w Trójcy
29.11.233. Stwórca i Jego stworzenie
20.12.234. Wcielenie i życie Jezusa
24.01.245. Pascha Chrystusa
28.02.246. Wierzę w Ducha Świętego
27.03.247. Wierzę w Kościół (cz. 1)
24.04.248. Wierzę w Kościół (cz. 2)
22.05.249. Świętych obcowanie i Maryja – Matka Chrystusa i Kościoła
19.06.2410. Odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne

 

Szczegółowe zagadnienia:

 1. „Wierzę – Wierzymy” 
 2. - człowiek otwarty na Boga (capax Dei)
 3. - Bóg wychodzący ku człowiekowi (Objawienie)
 4. - Pismo Święte (Tradycja, natchnienie, kanon)
 5. - wiara w sensie przedmiotowym i podmiotowym

 

 1. Wiara w jednego Boga w Trójcy 
 2. - biblijne podstawy jedności i jedyności Boga
 3. - objawienie Trójcy i formowanie się dogmatu trynitarnego
 4. - posłania Osób Bożych i ich działanie
 5. - wszechmoc Boga

 

 1. Stwórca i Jego stworzenie
 2. - akt stwórczy dziełem Trójcy
 3. - cechy aktu stwórczego
 4. - Opatrzność Boża
 5. - aniołowie i człowiek
 6. - upadek

 

 1. Wcielenie i życie Jezusa
 2. - tytuły chrystologiczne
 3. - poczęcie i narodzenie
 4. - bóstwo i człowieczeństwo
 5. - misteria życia Jezusa i ich teologiczne znaczenie

 

 1. Pascha Chrystusa
 2. - Jezus i Izrael
 3. - męka i śmierć
 4. - „zstąpił do piekieł”
 5. - zmartwychwstanie i wniebowstąpienie

 

 1. Wierzę w Ducha Świętego
 2. - kim jest Duch Święty? (Pan i Ożywiciel)
 3. - Duch działający w stworzeniu, w Izraelu
 4. - Duch działający w czasach Jezusa
 5. - Duch i Jego działanie w Kościele

 

 1. Wierzę w Kościół (cz. 1)
 2. - misterium Kościoła (historiozbawcza perspektywa)
 3. - symbole Kościoła
 4. - Trynitarna perspektywa Kościoła
 5. - Kościół jako Lud Boży, Ciało Chrystusa i Świątynia Ducha Świętego
 6. Wierzę w Kościół (cz. 2)
 7. - święty, powszechny, apostolski
 8. - hierarchiczny ustrój Kościoła
 9. - świeccy w Kościele
 10. - konsekrowani w Kościele

 

 1. Świętych obcowanie i Maryja – Matka Chrystusa i Kościoła
 2. - komunia dobór duchowych (wstawiennictwo)
 3. - Macierzyństwo Maryi
 4. - rola Maryi w historii zbawienia
 5. - Maryja eschatologiczna ikona Kościoła

 

 1. Odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne
 2. - chrzest i władza kluczy
 3. - umrzeć i zmartwychwstać w Chrystusie
 4. - życie wieczne: eschatologia indywidualna
 5. - życie wieczne: eschatologia wspólnotowa

Powrót