Muzyka kościelna

2021-03-27 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Sekcja Muzyki Kościelnej

W lipcu 2004 roku Biskup Gliwicki Jan Wieczorek, w trosce o właściwy poziom śpiewu i muzyki kościelnej na terenie diecezji gliwickiej, powołał do istnienia w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach Referat ds. Muzyki Kościelnej. Pierwszym referentem ds. muzyki kościelnej został mianowany ks. dr Franciszek Koenig, który pełnił tę funkcję do sierpnia 2014 roku. Zgodnie z postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej w ramach Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej utworzono Sekcję Muzyki Kościelnej, która przejęła kompetencje referatu. Od 1 września 2014 roku Sekcję Muzyki Kościelnej prowadzi ks. mgr-lic. Adam Kozak.

Zadaniem Sekcji Muzyki Kościelnej jest:

  • czuwanie nad całością spraw związanych z muzyką kościelną w diecezji,.
  • formacja duchowa organistów i muzyków kościelnych,
  • troska o przestrzeganie przepisów liturgicznych (odnośnie do kwestii muzycznych),
  • nadzór nad stanem technicznym organów w kościołach na terenie diecezji.

Kontakt z Sekcją Muzyki Kościelnej:
e-mail: a_kozak@kuria.gliwice.pl
tel.: 32 230 71 42 wew. 117 (tylko w godzinach urzędowania referatu)

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

www.muzyka-koscielna.pl

 

Studium Muzyki Kościelnej

Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach zostało powołane do istnienia dekretem Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka z dnia 1 września 1996 roku. Przez ponad 10 lat studium gliwickie działało jako filia Studium Muzyki Kościelnej w Opolu przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Z dniem 30 listopada 2006 roku Biskup Jan Wieczorek erygował samodzielne statutowo Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. Studium Muzyki Kościelnej jest instytucją prowadzoną przez Diecezję Gliwicką.

Zapraszamy do odwiedzenia strony studium:

www.smk.kuria.gliwice.pl

 

Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia

Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2018 roku i powstała w miejsce założonej w 2002 roku Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia.

Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Diecezję Gliwicką. Oznacza to m.in., że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowuje działalność placówki oraz sprawuje nad nią nadzór pedagogiczny. Uczniowie otrzymują legitymacje szkolne oraz świadectwa, posiadające taką samą rangę jak świadectwa państwowych szkół muzycznych. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Nauka w szkole przebiega w cyklu 6-letnim w specjalności instrumentalistyka (organy) oraz 4-letnim w specjalności wokalistyka, w oparciu o podstawy programowe określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych II stopnia.

Zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły:

www.dsm.kuria.gliwice.pl

Powrót