Informacje ogólne

2021-03-23 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej
44-100 Gliwice, ul. Łużycka 1
tel. 32 230 78 80

Numer konta bankowego:  26 1240 1343 1111 0010 1530 1971
e-mail: sad@diecezja.gliwice.pl

 

Sąd Biskupi Diecezji Gliwickiej jest kompetentny do rozpatrywania spraw:

  • małżeństw zawartych na terenie diecezji gliwickiej,
  • jeśli chociaż jedna ze stron mieszka na terenie diecezji gliwickiej,
  • w wypadku, gdy na terenie diecezji gliwickiej faktycznie należało będzie zbierać większość dowodów.

 

Informujemy, że poradę prawną w sprawach małżeńskich można otrzymać bezpłatnie w kancelarii sądu, w godzinach przyjmowania petentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, w godz. 10.00-12.00 oraz 13.00-14.30
(w lipcu i sierpniu tylko w godz. 10.00-12.00)

 

Sąd jest nieczynny w święta państwowe i kościelne
oraz od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

 

Trybunałem apelacyjnym jest:

Sąd Metropolitalny w Katowicach
40-951 Katowice, ul. Jordana 39
tel. 32 201 75 84; kom. 519 546 098

 

Przestrzegamy przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u innych osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw. Praktyka sądowa pokazuje, że tego rodzaju pomoc jest mało przydatna, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.

Poniżej znajduje się wzór skargi powodowej:

Powrót