Kancelaria Kurii

2021-03-23 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Wikariusz Generalny i Moderator Kurii:

 • bp Andrzej Iwanecki
   

Kanclerz:

 • ks. Sebastian Wiśniewski
   

Wicekanclerz:

 • ks. Krzysztof Konieczny
   

Notariusz:

 • ks. Marcin Maciejczyk


Sekretariat:

 • Barbara Sobocik
   

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 • ks. Sebastian Wiśniewski

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek godz. 9.00-16.00

Przyjmowanie interesantów:
godz. 9.30-12.25 oraz godz. 13.00-15.30

 

Adres do korespondencji:
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice
skr. poczt. 196

 

tel. 32 230 71 42; 32 230 71 43; 32 230 71 44
fax 32 230 78 88
e-mail: kancelaria@diecezja.gliwice.pl

 

Kancelaria Kurii Diecezjalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.
Wszelkie zapytania, prośby, zgłoszenia lub inne sprawy wymagające urzędowej odpowiedzi należy przesyłać do Kurii Diecezjalnej w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane, z podaniem adresu do korespondencji.

 


 

Powrót