Seminarium Duchowne

2021-03-23 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

Dnia 1 stycznia 1995 r. Biskup Gliwicki erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Gliwickiej. Alumni gliwiccy oficjalnie stali się częścią wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Podobnie jak klerycy opolscy są także studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi. Dnia 30 listopada 2011 r. Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zatwierdziła statut i erygowała Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu.

 

Moderatorzy

Rektor:
ks. dr Wojciech Maciążek (diec. gliwicka)

Wicerektor:
ks. dr Robert Sadlak (diec. opolska)

Prefekt:
ks. Daniel Nowak (diec. opolska)

Ojcowie Duchowni:
ks. Krzysztof Dulęba (diec. gliwicka)

ks. dr Łukasz Żaba (diec. opolska)

Dyrektor ds. administracyjnych:
ks. Krystian Muszalik (diec. opolska)

 

Kontakt

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
ul. Drzymały 1c
skr. poczt 29
45-310 Opole
e-mail: wsd@wsd.opole.pl
tel.: 77 44 24 001 
 

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej seminarium:

www.seminarium.opole.pl

oraz profilu seminarium w portalu społecznościowym Facebook:

facebook.com/WMSDOpole

Powrót