Archiwum Diecezjalne

2021-03-23 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Archiwum Diecezjalne jest instytucją, która zajmuje się registraturą bieżących akt spraw procedowanych w Kurii Diecezjalnej, gromadzeniem archiwaliów w szczególności ksiąg metrykalnych oraz nadzorem nad archiwaliami parafialnymi. 

Jednym z najobszerniejszych i najczęściej wykorzystywanych źródeł historycznych znajdujących się w Archiwum są księgi metrykalne parafii. W celu ułatwienia dostępu do ksiąg w latach 1998-2001 dokonano przeniesienia na mikrofilmy starych ksiąg metrykalnych znajdujących się w archiwach parafialnych, które nie zostały wcześniej przekazane do Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej. 

Wykaz ksiąg dostępnych na mikrofilmach znajduje się poniżej. Mikrofilmy są udostępniane w siedzibie Archiwum w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Archiwum jest nieczynne do odwołania.

e-mail: archiwum@diecezja.gliwice.pl

Powrót