Diecezja Gliwicka

Ojciec Krzysztof Turek, OFMCap

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 SPZOZ (dawny Szpital Górniczy), Bytom.
kapelan szpitala od 2021-07-01

Szpital Specjalistyczny nr 1, Bytom.
kapelan szpitala od 2021-07-01

parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Bytom.
wikariusz zakonny od 2022-07-01

Powrót

Wszyscy księża w diecezji