Stowarzyszenia i ruchy

2021-07-02 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Diecezjalny Koordynator Katolickich Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej:
ks. Artur Sepioło
e-mail: a.sepiolo.sne@gmail.com


 

Akcja Katolicka
Asystent kościelny: ks. Marek Pyka
tel. 32 380 52 78; 503 624 909; e-mail: pyka.marek@wp.pl


 

Apostolat Margaretka
Asystent kościelny: ks. Damian Kubiński
tel. 795 745 525; e-mail: x.damian.kubinski@gmail.com


 

Apostolat Maryjny
Opiekun duchowy: ks. Zdzisław Śliż
tel. 32 234 24 13


 

Apostolat Wspierania Powołań im. ks. Teodora Christopha
Moderator: ks. Marcin Królik
tel. 32 288 81 10


 

Apostolstwo Dobrej Śmierci
Asystent kościelny: ks. Dariusz Pietraś
tel. 32 387 58 70 


 

Apostolstwo Modlitwy
vacat

 

 

Bractwo Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej
Kapelan: ks. Piotr Górecki
tel. 606 611 820


 

Droga Neokatechumenalna
Asystent kościelny (Gliwice, parafia katedralna):
ks. Piotr Paszko
tel. 692 575 006


 

Dzieci Maryi
Duszpasterz diecezjalny: ks. Leszek Skorupa
tel. 606 590 727


 

Franciszkański Zakon Świeckich
Asystent FZŚ Prowincji św. Jadwigi: 
o. Kunibert Kubosz OFM
tel. 34 359 60 11

Asystent FZŚ Prowincji Wniebowzięcia NMP: 
o. Ernest Ogar OFM
tel. 32 424 94 14


 

Fraternie Świeckie św. Dominika 
Fraternia św. Józefa Oblubieńca NMP przy parafii św. Jacka w Bytomiu
Asystent Fraterni: o. Krzysztof Lipowicz OP
tel. 32 203 70 15 wew. 19


 

Grupa rekolekcyjna Taizé
Asystent kościelny: ks. Damian Trojan
e-mail: uby2@wp.pl


 

Katolicka Misja dla Niesłyszących
Asystent kościelny: ks. Adrian Ziaja
e-mail: biurokmdn@gmail.com


 

Katolicki Związek Akademicki Communio
Diecezjalny duszpasterz akademicki: ks. Robert Chudoba
e-mail: krch@poczta.onet.pl


 

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
Asystent kościelny: ks. Marek Pyka
tel. 503 624 909; e-mail: pyka.marek@wp.pl


 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Asystent kościelny: ks. Krzysztof Ochab
tel. 606 736 125; e-mail: biuro.ksmdg@gmail.com

Prezes: Karina Brylok
tel. 664 820 240
 

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu
Asystent kościelny: ks. Tadeusz Paluch
tel. 32 282 34 44


 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn” w Zabrzu
Asystent kościelny: ks. Henryk Bardosz
e-mail: ksn.micz@op.pl


 

Katolickie Stowarzyszenie Sportowców
Diecezjalny referent i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP na terenie diecezji: ks. Krystian Gałąska
tel. 32 232 66 31


 

Katolickie Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Ewangelizacji i Misji „Inicjatywa MISSIO”
Asystent kościelny: Diecezjalny Koordynator Katolickich Ruchów Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej
Kontakt: Stefan Mitas
e-mail: info@inicjatywamissio.pl


 

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Asystent kościelny: ks. Krzysztof Ochab
tel. 606 736 125; e-mail: krzysztof.ochab@gmail.com


 

Klub Inteligencji Katolickiej
Sekcje terenowe w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu
Asystent kościelny (Gliwice): ks. Jakub Płonka
tel. 32 232 58 38 


 

Komunia i Wyzwolenie
Asystent kościelny: ks. Jerzy Krawczyk
tel. 607 159 554; e-mail: jurekra.lub@gmail.com


 

Legion Maryi
Kierownik duchowy: ks. Arkadiusz Kinel
tel. 32 271 42 51; e-mail: arkkin@interia.pl


 

Liturgiczna Służba Ołtarza
Diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza: 
ks. Adrian Kaszowski
e-mail: info@lsogliwice.pl


 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
Asystent kościelny: ks. Krystian Piechaczek 
tel. 501 704 045; e-mail: k_piechaczek@kuria.gliwice.pl


 

Odnowa w Duchu Świętym 
Asystent kościelny: ks. Artur Sepioło
e-mail: gliwice@gliwice.odnowa.org


 

Papieskie Dzieło Misyjne
Dyrektor: ks. Maciej Górka
tel. 32 414 91 22


 

Przymierze Rodzin Mamre
Asystent kościelny: ks. Mirosław Potocki
tel. 693 825 005; e-mail: gliwice@mamre.pl


 

Rodzina Radia Maryja
Asystent kościelny: ks. Paweł Łukaszyk 
tel. 669 709 797; e-mail: ks.lukaszyk@gmail.com


 

Ruch Focolari
Asystent kościelny: ks. Marcin Paś
e-mail: m_pas@diecezja.gliwice.pl; ksmarcinpas@gmail.com


 

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”
przy parafii św. Jacka w Bytomiu
Asystent kościelny: ks. Krzysztof Karkoszka
tel. 32 282 47 80


 

Ruch Światło-Życie
Moderator diecezjalny: ks. Michał Chmiel
tel. 790 759 685; e-mail: micchm1994@gmail.com

Moderator diecezjalny Domowego Kościoła: ks. Marek Olekszyk 
tel. 32 410 21 50, e-mail: m_olekszyk@diecezja.gliwice.pl


 

Ruch Szensztacki
Asystent kościelny: ks. Adrian Pietrzyk
tel. 728 825 974; e-mail: adzimierz@onet.eu


 

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego
Asystent kościelny: ks. Artur Sepioło
e-mail: biuro@snegliwice.org


 

Świecki Zakon Karmelitów Bosych 
Delegat ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej: o. Krzysztof Górski OCD
e-mail: sekretariat@ocds.org.pl


 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Asystent kościelny: ks. Adrian Pietrzyk
tel. 728 825 974; e-mail: adzimierz@onet.eu, gliwice@tpba.pl


 

Wspólnota Emmanuel
Asystent kościelny: ks. Krzysztof Domoracki
e-mail: domoracki@wp.pl 


 

Wspólnota Szekinah
Asystent kościelny: ks. Damian Kubiński
tel. 795 745 525; e-mail: x.damian.kubinski@gmail.com


 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego
(w duchu św. Ignacego z Loyoli)
Ogólnopolski asystent kościelny: o. Adam Schulz SJ
e-mail: sekretariat@wzch.org.pl


 

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
Asystent kościelny: ks. Radosław Bernard Herka SAC
e-mail: xherad@poczta.onet.pl


 

Żywy Różaniec
Asystent kościelny: ks. Krzysztof Plewnia
tel. 661 143 930; e-mail: krzysztof.plewnia@gmail.com


 

Powrót