Diecezja Gliwicka

Ojciec Grzegorz Skoczylas, OFMCap

parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Bytom.
inny ksiądz zakonny w parafii od 2014-07-01

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 SPZOZ (dawny Szpital Górniczy), Bytom.
kapelan szpitala od 2014-07-01

Powrót

Wszyscy księża w diecezji