Alleluja! Biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan!

2024-03-31 | autor: Diecezja Gliwicka

Alleluja! Biją dzwony,  
głosząc w świata wszystkie strony, 
że zmartwychwstał Pan.
Alleluja, alleluja, alleluja. (…)
Każda dusza rozśpiewana
wielbi głośno swego Pana, 
a wtóruje dzwon!

Umiłowani Diecezjanie,

Od chwili Zmartwychwstania rozbrzmiewa w całym świecie radosne „Alleluja”. Ten śpiew to coś więcej niż okrzyk zaskoczenia i zdumienia wobec pustego grobu. To jest pieśń nadziei. Wibruje ona w całym stworzeniu. Przekazują ją sobie pokolenia uczniów Jezusa.
To pieśń zwycięstwa Chrystusa!
W niej wybrzmiewa nadzieja, że w Zmartwychwstałym to, co umarłe z powodu grzechu, odzyska życie, a to, co nieuporządkowane, odzyska blask piękna i harmonię.
Wraz z Biskupem Andrzejem życzymy każdemu z Was, aby ta nadzieja była zawsze obecna w Waszych sercach!
Niechaj umacnia się za każdym razem, gdy zgromadzeni we wspólnocie Kościoła, wokół Zmartwychwstałego Pana, śpiewamy radosne Alleluja!
Niechaj ten śpiew nieustannie przypomina nam i wszystkim ludziom, że Chrystus, zwycięzca grzechu i śmierci, jest nadzieją dla każdego człowieka i dla całego świata!
Alleluja!

bp Sławomir Oder
bp Andrzej Iwanecki
Powrót