Benemerenti za wieloletnią pracę dla Kościoła

2024-05-20 | autor: Klaudia Cwołek (Gość Gliwicki)
Bp Sławomir Oder wręcza odznaczenie Róży Schlisch. KLAUDIA CWOŁEK /FOTO GOŚĆ

Odznaczenia papieskie dla Róży Schlisch i Danuty Weps wręczył bp Sławomir Oder.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego biskup gliwicki przewodniczył Eucharystii w kościele św. Anny w Zabrzu, podczas której miało miejsce przekazanie medali.

- Jestem bardzo wdzięczny waszemu proboszczowi, ks. prałatowi Grzegorzowi, że zaprosił mnie, aby wraz z wami przeżywać radość spotkania z osobami, których życie przyniosło i nadal przynosi owoce Ducha. Są ucieleśnieniem przez swoją misję, przez to co robią, tu, w tej wspólnocie, tej prawdy, że Duch rodzi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Są to osoby, które swoim zaangażowaniem i codzienną pracą budują wspólnotę Kościoła, a żyjąc według nowego prawa Jezusowego, osobistą postawą głoszą Dobrą Nowinę i świadczą wobec świata o mocy płynącej ze spotkania z Chrystusem żywym, który nam się daje w Eucharystii - mówił bp Oder.

- Pragnę wraz z wami, z całą waszą wspólnotą parafialną podziękować pani Róży Schlisch i pani Danucie Weps za taką właśnie postawę i za ich piękne świadectwo. Ojciec Święty Franciszek na moją prośbę, z inicjatywy ks. proboszcza, przyznał obu paniom papieskie odznaczenie - medal Benemerenti. Bardzo się z tego cieszę, bo uhonorowanie tych pań w waszej wspólnocie jest radością i zaszczytem dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej - powiedział bp Oder. Zaproponował również, by to wydarzenie stało się okazją do osobistej refleksji nad naszym życiem i zachętą do modlitwy o dary Ducha Świętego, odwagi słuchania i poddawania się Jego głosowi i prowadzeniu. 

Róża Schlisch została uhonorowana za ogromne zaangażowanie w katechezę parafialną i szkolną oraz w działalność duszpasterską. Jak napisał w prośbie o medal ks. proboszcz Grzegorz Skop, całe życie poświęciła pracy katechetycznej - wychowała i doprowadziła do I Komunii Świętej kilka pokoleń dzieci. Jest postacią rozpoznawalną przez zabrzan, a w diecezji gliwickiej „ikoną katechezy” - postacią, która bez reszty poświęciła się głoszeniu Dobrej Nowiny. Jest wielką propagatorką wczesnej Komunii Świętej, zaangażowana w Żywy Różaniec, którego jest zelatorką, oraz w Ochronkę św. Marcina. „Nade wszystko jednak jest człowiekiem wielkiej pokory, pełną dystansu do samej siebie, obdarzona poczuciem humoru, niezwykle uporządkowana w swojej pracy i przekazie wiary, ogromnego serca - czemu daje wyraz w relacjach z bliźnimi na co dzień”.

- Trwa obecnie Kongres Eucharystyczny. Pani Róża, choć żadnej katechezy w nim nie wygłosiła, to jednak z pełną odpowiedzialnością może być uznana za ambasadora tego diecezjalnego wydarzenia. Skąd taki wniosek? Spośród wielu zasług wymienię tylko jedną - pani Róża zawsze służyła Jezusowi Eucharystycznemu. Obrała tę najpiękniejszą cząstkę przygotowania setek, setek dzieci na spotkanie z najlepszym przyjacielem, czyli z Panem Jezusem - mówił podczas gratulacji Ryszard Paluch, katecheta i członek rady parafialnej.

Pani Róża w prezencie otrzymała nowego „mercedesa” - najnowszej generacji chodzik jako pomoc w poruszaniu się, które w ostatnim czasie sprawia jej trudność. To dar od byłych współpracowników ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu i księdza proboszcza.

Danuta Weps również została nagrodzona za zaangażowanie w katechezę parafialną i szkolną oraz działalność duszpasterską, a także od 2003 roku w prowadzenie Ośrodka Caritas w Turzy, gdzie poświęca każde wakacje oraz wiele weekendów w ciągu roku na pracę wolontariacką na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów i grup formacyjnych. Mimo przejścia na emeryturę, dalej uczy religii w szkole, a w parafii św. Józefa jest między innymi wieloletnią opiekunką  Dzieci Maryi.

„Całym swym życiem osobistym, rodzinnym i zaangażowaniem na rzecz Kościoła daje świadectwo żywej wiary, nadziei i miłości” - napisał w prośbie o medal ks. Skop.

Wszyscy uczestnicy Eucharystii zostali zaproszeni na poczęstunek do ogrodu parafialnego. Tam wychowankowie pani Róży z różnych pokoleń wspominali prowadzone przez nią katechezy i wyjątkowe podejście do dzieci, młodzieży i rodziców, które noszą we wdzięcznej pamięci.


Bp Sławomir Oder wręcza odznaczenie Danucie Weps. KLAUDIA CWOŁEK /FOTO GOŚĆ

Powrót