Boże prowadzenie prosto do Gliwic

2024-03-01 | autor: ks. Marek Ludwig
2 lutego 2024 r. - nominacja S. Evelyn na dyrektor ds. inwestycji i rozwoju

O życiu na komunistycznej Kubie, pracy w diecezji Miami i wstawiennictwu św. Jana Pawła II, które zaprowadziło ją do naszej diecezji, opowiada s. Evelyn Maria Montes de Oca SCTJM, która 2 lutego br. została mianowana dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju diecezji gliwickiej.

 

Ks. Marek Ludwig: Zanim zapytam siostrę o to, jak siostra odebrała powierzone przez biskupa Sławomira Odera zadanie, proszę powiedzieć - po prawie pół roku pobytu w Polsce - jak się siostrze tutaj żyje? 

S. Evelyn Maria Montes de Oca SCTJM: Wielką radością dla mnie była decyzja naszej Matki Założycielki, matki Adeli Galindo, o wyznaczeniu mnie do posługi w diecezji gliwickiej, po tym, jak nasza wspólnota została zaproszona przez biskupa Sławomira Odera do otwarcia pierwszego klasztoru w Polsce. Już wcześniej miałam możliwość i zarazem dar przyjazdu do waszego kraju latem 2023 r., aby ukończyć dwutygodniowe studium o św. Janie Pawle II w kontekście moich zajęć z historii i kultury polskiej. Wtedy spędziłam tutaj bardzo piękny czas i tak naprawdę wróciłam do Miami z jeszcze głębszą miłością do Polski. Dlatego też, gdy pojawiła się szansa na nową misję, byłam bardzo szczęśliwa i wdzięczna Panu, a także św. Janowi Pawłowi II, za to, że dał mi dar założenia naszego pierwszego klasztoru w tej błogosławionej ziemi Maryi i wielu świętych. Zostałyśmy przyjęte bardzo ciepło, czujemy się tutaj jak w domu. Każdy dzień jest przygodą, ponieważ wciąż poznajemy nowe aspekty polskiej kultury, ale jest to piękna przygoda miłości, która każdego dnia ogromnie nas wzbogaca. 

Co jest dla Siostry największym zaskoczeniem, wyzwaniem - po prostu zmianą w porównaniu do życia w Stanach Zjednoczonych?

Wyzwaniem jest na pewno nieznajomość jeszcze w pełni języka. Jednakże, chociaż nie porozumiewamy się jeszcze płynnie po polsku, to możemy służyć i angażować się w naszą nową polską rodzinę, czyli wspólnotę diecezji gliwickiej. Wszyscy przyjęli nas bardzo serdecznie, nawet pomimo bariery językowej. Tak naprawdę te nasze braki językowe, niejednokrotnie zamieniają się w okazję do radosnego śmiechu, bliskości i otuchy. Kiedy ktoś kocha i ufa, wyzwania mogą stać się „szansami”, jeśli zdecydujemy się tak je postrzegać.

Trudno jest się oswoić z polszczyzną?

Tak, ale jest to też część radości bycia konsekrowanym dla misji. Jesteśmy zawsze gotowe na posłanie, kiedykolwiek Pan nas potrzebuje. Choć na pewno polski jest językiem niełatwym, to muszę przyznać, że nauka języków sprawia mi ogromną przyjemność i potrafię docenić piękno języka polskiego, jego historię i bogactwo. My, wszystkie trzy siostry pracujące w diecezji gliwickiej - co jeszcze raz podkreślę - jesteśmy bardzo wdzięczne za życzliwe przyjęcie, mimo, że wciąż uczymy się porozumiewać po polsku. To jest bardzo piękne świadectwo gościnności tak wielu hojnych serc w diecezji, które z radością nas ugościły i pomogły, nie tylko tłumacząc dla nas, gdy zachodzi taka potrzeba, ale życzliwie ofiarowując swój czas, aby uczyć nas języka polskiego. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczne i codziennie otaczamy te osoby modlitwą.

Należy siostra do zgromadzenia Sióstr Służebnic Przebitych Serc Jezusa i Maryi. Co jest waszym charyzmatem?

Nasz charyzmat jest maryjny w swej istocie, naturze i celu. Jesteśmy wezwane, aby być żywym obrazem i obecnością Serca, Osoby i misji Najświętszej Maryi Panny oraz aby połączyć dary i możliwości naszego kobiecego geniuszu i naszego maryjnego charyzmatu w komunię miłości i w służbę w sercu Kościoła.

Poprzez wszystkie nasze misje apostolskie pragniemy ukazywać wszechogarniające macierzyństwo Matki Bożej: Jej macierzyńską i powszechną miłość, formację i misję w sercu Kościoła dla dobra ludzkości. Jej macierzyństwo wzywa nas do wejścia z naszym charyzmatem we wszystkie wymiary życia kościelnego i ludzkiego. Owocem tej szczególnej cechy misji naszego instytutu są apostolaty, które są rozległe i różnorodne, w zależności od potrzeb Kościoła oraz przymiotów i darów każdej siostry. Stąd nasza solidna formacja wewnętrzna wraz z wyższymi stopniami naukowymi w różnych dziedzinach.

We wszystkich naszych misjach apostolskich jesteśmy wezwane, aby być gorliwymi świadkami mocy i miłości Urzędu Nauczycielskiego i skarbów Kościoła, aby kształtować ludzkie serca (po ludzku, duchowo, doktrynalnie i duszpastersko), a tym samym budować nową cywilizację miłości, prawdy, solidarności życiowej.

Od początku naszej działalności aktywnie odpowiadamy na pilne wezwanie Nowej Ewangelizacji, wykorzystując wszystkie dostępne nam środki, aby w prosty i przystępny sposób nieść Ewangelię i naukę Kościoła wszystkim narodom. Jesteśmy wezwane, aby być nieustraszonymi apostołami naszych czasów, nie szczędzącymi żadnych ofiar, aby nieść życie Chrystusa - podobnie jak Matka Boża - wielu spragnionym poznania miłości i prawdy Bożej.

Nasza duchowość opiera się na czterech filarach: chrystologicznej, maryjnej, pneumatologicznej i eklezjalnej. Oprócz trzech ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w naszym instytucie zakonnym składamy czwarty ślub maryjny: całkowitej identyfikacji i oddania maryjnego. Przez ten ślub pragniemy całym sercem być wiernymi i pokornymi córkami, które pocieszają serce Kościoła, aby kochać, żyć i służyć tak, jak Ona i razem z Nią. Cechą szczególną naszego czwartego ślubu maryjnego jest to, że obejmuje on naszą tożsamość i naszą misję: maryjną świętość i maryjny styl misji apostolskiej.

Zadania, które są siostrze od lutego powierzone w naszej diecezji nie wynikają z sympatycznego uśmiechu, ale doświadczenia na tym polu. Pracowała siostra wcześniej w Wydziale Rozwoju Archidiecezji Miami (USA) jako dyrektor wydziału opracowującego i nadzorującego program finansowania z dotacji różnych dzieł Kościoła. Jakie więc będą główne zadania siostry jako dyrektora ds. inwestycji i rozwoju naszej diecezji?

Pragnę wnieść wkład swoim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy, opracowywaniu i zarządzaniu programami grantowymi, aby pomóc diecezji w finansowaniu wielu jej inicjatyw i wysiłków na rzecz dobra ludzi, którym mamy zaszczyt służyć. Nasz biskup ma wielką nadzieję na rozwój ewangelizacji i formacji i jest zawsze gotowy wsłuchiwać się w potrzeby i pomysły powierzonej mu owczarni.  Bardzo chciałabym pomóc w rozwijaniu i finansowaniu wszystkich ważnych inicjatyw i projektów dla dobra osób powierzonych jego ojcowskiej opiece.Mamy piękną diecezję z wielkim potencjałem; nie mogę się doczekać współpracy z każdym z jej członków, od najmłodszych do najstarszych, aby w dalszym ciągu ożywiać nasz Kościół realizujący misję, by diecezja była domem, rodziną Jezusa.

Czego - jak siostra przypuszcza - będzie siostra potrzebować od nas, księży, i od osób świeckich zaangażowanych w Kościele?

Pięknym aspektem naszego Kościoła jest to, że nie jest on instytucją wyłącznie ludzką. Jest to ciało żywe, Mistyczne Ciało Chrystusa. A każdy członek tego ciała ma za zadanie odgrywać szczególną i niepowtarzalną rolę dla dobra całości. Dlatego też rozpoczynając pracę na stanowisku dyrektora ds. inwestycji i rozwoju, wiem, że nie jest to misja, którą będę wykonywała sama. Jest to raczej piękna i niepowtarzalna okazja do nawiązania kontaktu z diecezjanami, ponieważ zadanie rozwoju, wzbogacania i wzrostu naszego Kościoła należy do każdego z nas. Nie mogę się doczekać ścisłej współpracy z księżmi diecezjalnymi, starając się odpowiadać na potrzeby każdej parafii, wsłuchując się w nie i w ich potencjał. Podobnie jeśli chodzi o świeckich, którzy stanowią największą część diecezji, a tym samym najsilniejszą gałąź, na której opiera się nasz Kościół, aby szerzyć powierzone mu orędzie, czyli Ewangelię. Pragnę blisko współpracować ze świeckimi, poszukując najskuteczniejszych sposobów wzbogacenia życia naszej diecezji, to znaczy ich własnego doświadczenia przeżywanej wiary. Każdy z nas ma szczególne dary i talenty, którymi może się dzielić, aby wzbogacić Kościół. Liczę się z każdym z nich i każdego zapraszam do współpracy.

Znając siostry SCTJM, pewnym jest, że życie siostry w Gliwicach nie będzie się sprowadzać tylko do siedzenia za przysłowiowym kurialnym biurkiem. Już od września przecież - razem z s. Nedyalką, a od stycznia także z s. Rachel - współtworzycie poniedziałkowe adoracje Najświętszego Sakramentu w duszpasterstwie akademickim. Jakimi innymi jeszcze działaniami duszpasterskimi się zajmujecie?

Tak, rzeczywiście nasza misja apostolska jest bardzo zróżnicowana i rozległa. Mamy wielki zapał ewangelizacji i formacji. Jednym z pragnień biskupa Sławomira, kiedy zapraszał naszą matkę założycielkę do otwarcia klasztoru w diecezji gliwickiej, było to, abyśmy pomagały w duszpasterstwie młodzieżowym i akademickim, w tym także w posłudze anglojęzycznym studentom zagranicznym. Zaczęłyśmy już służyć i współpracować na obu tych polach i jesteśmy wdzięczne za sposób, w jaki zostałyśmy przyjęte. Z radością rozpoczęłyśmy coponiedziałkowy „Wieczernik Eucharystyczny”, który bezpośrednio po Mszy akademickiej o godzinie 19.30 jest otwarty dla wszystkich w kościele św. Alberta Wielkiego. W czasie adoracji, podobnie jak w innych diecezjach, w których pełnimy posługę, prowadzimy śpiew i przygotowujemy medytacje.

Miałyśmy też już możliwość i dar poprowadzenia kilku pielgrzymek dla studentów, m.in. do Wadowic i Krakowa, które obejmowały rozmowy formacyjne, czas modlitwy i braterskie dzielenie się. Udało nam się także zorganizować dzień służby dla młodzieży i spotkanie dla młodych kobiet. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z duszpasterstwem młodzieżowym i akademickim, a także innymi duszpasterstwami i inicjatywami naszej diecezji, gdzie możemy pomagać i nieść matczyną obecność i miłość Matki Bożej poprzez naszą pokorną służbę.

Już na sam koniec: co jest siostry największym marzeniem osobistym, ale też i tym związanym z posługą w naszej diecezji?

Myślę, że moim największym pragnieniem, jak każdego chrześcijanina, jest być świętym. Pragnę i mam nadzieję, że z łaską Bożą będę święta. Myślę, że tylko poprzez codzienne i autentyczne poszukiwanie osobistego nawrócenia i świętości możemy być życiodajni i naprawdę szerzyć życie w królestwie Bożym. Moim największym pragnieniem, gdy rozpoczynam posługę w diecezji gliwickiej, jest to, abym mogła być małym, ale skutecznym narzędziem w rękach Boga, aby współpracować we wszystkich Jego zamysłach miłości do tej diecezji, aby nadal budować i rozszerzać Jego królestwo wśród nas.

Dziękuję za rozmowę!

 

___________________

Siostra Evelyn Maria Montes de Oca SCTJM urodziła się w stolicy Kuby, Hawanie. Gdy miała 15 lat jej rodzina przeprowadziła się do Miami na Florydzie w USA. Tam ukończyła szkołę średnią, a później uzyskała pierwszy stopień naukowy studiów matematycznych. W wieku 21 lat wstąpiła do zakonu. Już po złożeniu ślubów zakonnych uzyskała tytuł licencjata z filozofii i teologii, następnie tytuły magistra w teologii pastoralnej (ze specjalizacją katechetyczną) oraz ukończyła drugie studia o nauczaniu i życiu św. Jana Pawła II.

W archidiecezji Miami służyła na wielu polach, m.in. w wydziale rozwoju, gdzie pomagała w organizacji i realizacji kampanii archidiecezjalnej mającej na celu zebranie funduszy na wsparcie różnych potrzeb i inicjatyw lokalnego Kościoła, a także w planowaniu i realizacji dorocznej dobroczynnej Gali Archidiecezjalnej. Zajmowała się także katechezą, ucząc w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz nadzorując programy katechetyczne.

Była dyrektorem ds. programów duszpasterskich w Szkole Teologii i Duszpasterstwa na Katolickim Uniwersytecie Archidiecezji Miami - St. Thomas University. Pełniła także funkcję zastępcy dyrektora duszpasterstwa uniwersyteckiego. Jako dyrektor programów duszpasterskich tej uczelni zarządzała i nadzorowała różne programy grantów i stypendiów. Opracowała program formacji permanentnej, a także materiały promocyjne programów duszpasterskich i inicjatyw formacji wiary na uniwersytecie. Była także odpowiedzialna za pisanie wniosków grantowych, opracowywanie i zarządzanie budżetami programów duszpasterskich. Pełniła funkcję przełożonej klasztoru Matki Bożej z Lourdes w Fort Lauderdale na Florydzie, a od 2023 r. jest przełożoną klasztoru Matki Bożej Kalwaryjskiej w diecezji gliwickiej. Służy ludziom młodym, ściśle współpracując z diecezjalnymi duszpasterstwami młodzieży i akademickim. Od 2 lutego br. jest dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju diecezji gliwickiej.


S. Rachel, S. Evelyn i S. Nedyalka w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas indywidualnej pielgrzymki, ponieważ klasztor w Gliwicach jest imienia Matki Bożej Kalwaryjskiej

Dzień Życia Konsekrowanego, katedra gliwicka, listopad 2023

1 września 2023 - Przywitanie przez bp. Sławomira na lotnisku w Krakowie tuż po przybyciu do Polski

Częstochowa, styczeń 2023 - gdy s. Rachel dołączyła do wspólnoty w Polsce

Posługa w szkole w Miami - przygotowywanie jedzenia dla biednych rejonów południowej Ameryki

Podczas pracy na Katolickim Uniwersytecie Archidiecezji Miami (St. Thomas University)

S. Evelyn SCTJM, Krajowa konferencja dla grantobiorców programu dobroczynnego (Indianapolis, USA) /archiwum prywatne

S. Rachel, S. Evelyn i S. Nedyalka, Centrum Ewangelizayjne "Totus Tuus Plaza", Miami

Studenci międzynarodowi Duszasterstwa Akademickiego, Gliwice

S. Evelyn razem z Matką Założycielką Adelą, wrzesień 2023

Powrót