Bp Oder: Bądźcie ludźmi budującymi więzi wspólnoty

2023-12-09 | autor: Klaudia Cwołek (Gość Gliwicki)
Klaudia Cwołek /Foto Gość

Diecezja Gliwicka ma 29 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Wprowadzenie do posługi odbyło się w katedrze gliwickiej 8 grudnia podczas Mszy św., której przewodniczył bp Sławomir Oder.

- Dzisiaj w tę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kościół zaprasza nas do odnowienia w nas nadziei. Czas Adwentu to czas oczekiwania. Całe dzieje ludzkości to czas oczekiwania, to wielki Adwent dziejów - mówił w kazaniu.

Zaznaczył, że Bóg nigdy nie zmęczył się w poszukiwaniu człowieka. A w Maryi zamieszkał pośród nas. Stał się Emanuelem, Bogiem bliskim, Bogiem z nami.  Zwracając się do nowo ustanawianych szafarzy, zauważył, że to nie jest przypadek, że w tym wielkim wydarzeniu ich życia towarzyszy im Maryja w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Ona jest pierwszym tabernakulum.

- Macie z Maryją wyruszyć w drogę, aby dotrzeć tam, gdzie ludzie czekają na Jezusa. Starajcie się żyć tak jak Maryja, pokorna służebnica Pańska, niosąca Chrystusa - spełnienie ludzkich oczekiwań, ukojenie smutków, nadzieja w trudnościach.

Bp Oder zwrócił też uwagę na szczególny czas rozpoczęcia ich posługi.

- Kongres Eucharystyczny, który będziemy przeżywać, będzie okazją do tego, byśmy odnowili naszą przyjaźń z Panem i w Panu naszą przyjaźń międzyludzką, abyśmy budowali więź. Jesteście w szczególny sposób wybrani i ustanowieni, aby tą waszą posługą w Kościele być świadkami tej rzeczywistości (…). Bądźcie ludźmi budującymi więzi wspólnoty, przyjaźni, życzliwości i miłości, w pokorze serca. Tego uczy nas Maryja - mówił.  

Wybranym do posługi mężczyznom biskup życzył, by nieśli Chrystusa całym swoim życiem, by ich służba była drogą ich uświęcenia. By wpatrywali się w Maryję, Niewiastę Eucharystyczną, pełną pokory, wrażliwości, współczucia, gotowości do wypełniania woli Boga.

- Dawajcie ludziom Jezusa, tak jak Ona to czyniła. Niechaj przez waszą posługę wypełnia się czas oczekiwania i bądźcie wierni, bo Bóg wybrał was i posyła, aby On sam przez wasze ręce mógł przyjść do serca człowieka. Niechaj Maryja Niepokalanie Poczęta was w tym wspiera i wam towarzyszy. Niech będzie waszą przewodniczką i nauczycielką - powiedział.

Pod koniec liturgii biskup nowym szafarzom wręczył upoważnienia do pełnienia posługi. Odtąd będą mogli udzielać sobie oraz innym Komunii św., zanosić Ją do chorych, a także zanosić Wiatyk osobom znajdującym się w bliskim niebezpieczeństwie śmierci.

Powrót