Bp Sławomir Oder: W kapłaństwo trzeba wierzyć!

2024-03-28 | autor: Klaudia Cwołek (Gość Gliwicki)
MIRA FIUTAK /FOTO GOŚĆ

Podczas Mszy Krzyżma biskup gliwicki wygłosił homilię w sposób szczególny skierowaną do licznie zgromadzonych kapłanów. "Ani ból spowodowany przez tych, którzy kapłaństwo porzucili czy splamili grzechem, ani pełne nienawiści szkalowanie kapłaństwa przez świat, nie może przesłonić prawdziwego piękna, wielkości i godności naszego kapłaństwa".

Tegoroczna Msza Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek włączona została w program rozpoczętego w diecezji Kongresu Eucharystycznego. Miał jej przewodniczyć kard. Angelo Bagnasco, który z przyczyn zdrowotnych musiał odwołać przyjazd.

Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił bp Sławomir Oder. Rozważanie skierował do księży, którzy z wszystkich stron diecezji przyjechali do katedry, by wspólnie z biskupami odnowić przyrzeczenia kapłańskie.

- Żyjemy w świecie trudnym, w świecie, który często rani nasze serca. Rani je szyderczym słowem, fałszywym oskarżeniem, cyniczną potwarzą. Nasze kapłańskie serca potrzebują Dobrej Nowiny. Potrzebują pocieszenia i umocnienia. Wszak Jezus pragnie, aby to właśnie przez naszą posługę w tym świecie wybrzmiewało słowo Dobrej Nowiny, aby rozweseliło się oblicze płaczących, aby rozniósł się wonny zapach olejku radości i pieśń chwały - mówił bp Oder.

Zaprosił księży do otwarcia serc na słowa Chrystusa, które w odczytanym fragmencie Ewangelii mówi o swoim kapłaństwie i odnoszą się do wszystkich, którzy mają w nim udział: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ namaścił Mnie i posłał”.

Biskup gliwicki przypomniał istotę święceń prezbiteratu i słowa św. Jana Pawła II o kapłaństwie. 

- Nie lękajmy się tej wielkości, która nas przerasta, a która jest nam dana i zadana. Jak bowiem uczy św. Paweł w Liście do Tymoteusza, „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia”. Trzeba wszakże, abyśmy w tę wielkość wierzyli. W kapłaństwo trzeba wierzyć! Kapłaństwo trzeba też miłować, kapłaństwem trzeba żyć, trzeba je szanować - podkreślił bp Oder. - Tak właśnie, w nasze kapłaństwo i w jego wielkość musimy wierzyć! Ono jest uczestnictwem w kapłaństwie jedynego Kapłana, Jezusa Chrystusa! Ani ból spowodowany przez tych, którzy kapłaństwo porzucili czy splamili grzechem, ani pełne nienawiści szkalowanie kapłaństwa przez świat, nie mogą przesłonić prawdziwego piękna, wielkości i godności naszego kapłaństwa. Dziękuję, że jesteście tutaj, wokół waszego biskupa, aby o tej prawdzie dawać świadectwo - powiedział.

Wspomniał wielu kapłanów męczenników i rzesze tych, którzy wytrwale i godnie służyli i służą ludowi Bożemu tam, gdzie byli i są posłani.

- To dzięki takim kapłanom wzrasta i umacnia się szacunek społeczny do kapłana, utrwala się zaufanie do niego. Choć obecnie czyni się wiele, aby ten szacunek poderwać, zaufanie zniszczyć, społeczeństwo nadal przyjmuje i ceni posługę kapłanów oddanych bez reszty Bogu i ludziom - zaznaczył.

Z przemówienia św. Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku zacytował: „Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tyko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste. Jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci, stylem ewangelicznego świadectwa i społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek rozchwianiu […] Kościół w Polsce dzięki kapłanom jest niepokonany”.

- Chociaż te słowa zostały wypowiedziane już 37 lat temu, nie straciły nic ze swej aktualności. Ten kredyt zaufania ciągle jest obecny w większości ludu Bożego. Nie wolno nam go zmarnować. Tam, gdzie został on nadszarpnięty, należy go koniecznie odbudować i umocnić, żyjąc na wzór Jezusa, Dobrego Pasterza - zaapelował.

Życzenia biskupom złożył ks. Sebastian Wiśniewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Uczestnicy liturgii otrzymali wydrukowany tekst homilii, którą miał wygłosić kard. Bagnasco, a w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II odbyło się spotkanie z ministrantami. 

Msza Krzyżma była kolejną celebracją tzw. Statio I Kongresu Eucharystycznego, który rozpoczął się w Niedzielę Palmową pod przewodnictwem abp. Rino Fisichelli, proprefekta watykańskiej Dykasterii do spraw Ewangelizacji. W Wielką Środę wieczorem w katedrze Eucharystii z udziałem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i Bractwa Najświętszego Sakramentu przewodniczyli biskupi naszej diecezji. Bp Andrzej Iwanecki odczytał planowaną homilię kard. Bagnasco. Oficjalna inauguracja kongresu we wszystkich parafiach będzie miała miejsce podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej. Na adorację Najświętszego Sakramentu przekazano do odczytania medytacje kardynała.


Podczas liturgii poświęcony został olej krzyżma oraz pobłogosławione oleje chorych i katechumenów. MIRA FIUTAK /FOTO GOŚĆ

Powrót