Chcę powtórzyć moje: "Oto jestem, Panie"

2024-03-12 | autor: Mira Fiutak (Gość Gliwicki)

Msza św. w pierwszą rocznicę sakry biskupa Sławomira Odera i jego ingresu do gliwickiej katedry.

Przed rokiem, 11 marca, w tym miejscu święceń biskupich udzielił mu abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Uroczystość była zarazem kanonicznym objęciem przez niego diecezji gliwickiej.

Dzisiaj w katedrze bp Andrzej Iwanecki przypomniał moment ogłoszenia 28 stycznia ub.r. nominacji ks. prałata Sławomira Odera - pochodzącego diecezji toruńskiej i mającego ponad 30-letni staż pracy w Rzymie - na nowego biskupa gliwickiego. I słowa biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, który zaznaczył, że choć jest to „strata” dla rodzinnej diecezji, to jest zyskiem dla całego Kościoła i dla diecezji gliwickiej.  

- Z perspektywy minionego roku widzimy, jak wielki to zysk i jak wieki to dar dla naszej diecezji - dodał, witając obecną katedrze mamę biskupa Odera i wszystkich bliskich, którzy przyjechali na uroczystość do Gliwic.

Mszę św. dziękczynną razem z bp. Sławomirem Oderem sprawowali biskupi Andrzej Iwanecki i Jan Kopiec, księża z poszczególnych dekanatów, a także ks. Wojciech Niedźwiecki z Torunia. Obecni byli przedstawiciele różnych wspólnot i środowisk diecezji gliwickiej.

- Przez ten rok miałem okazję doświadczyć prawdy słów, które czytamy w Ewangelii: kto zostawi swój dom, ojca i matkę, braci, swoje pola i pójdzie za Panem, ten stokroć więcej otrzyma. I ja tego doświadczam, służąc tutaj z pokorą i z wielkim zaufaniem wobec Boga i wobec ludzkiej życzliwości, dobroci, której nieustannie doświadczam. I dzisiaj ta moja Eucharystia jest dziękczynieniem przede wszystkim za dar, którym Bóg mnie ubogacił, powierzając mi diecezję gliwicką, to znaczy was, siostry i bracia. Ten lud Boży, który wspólnie tworzy rzeczywistość Kościoła gliwickiego. Chcę Bogu za was dziękować, chcę Go uwielbiać i raz jeszcze powtórzyć moje „Oto jestem, Panie”. I wraz z tym wszystkim, co Bóg zechciał uczynić naszą wspólną pracą w tym roku, który mija i zamyka się dzisiaj symbolicznie - jeszcze raz chcę złożyć siebie samego tutaj w takim duchowym oddaniu pragnienia służenia całą moją istotą ludzką Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek - powiedział bp Oder.

Z okazji pierwszej rocznicy sakry biskupiej życzenia skierował do niego metropolita katowicki abp Adrian Galbas, które odczytał w katedrze ks. Sebastian Wiśniewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

„Pewna żydowska legenda mówi o 36 sprawiedliwych. Ich liczba jest stała. W każdym czasie, niezależnie od wszelkich perturbacji historii, w świecie żyje 36 świętych ludzi. Praktykują oni swoją świętość w sposób tak pokorny, że nikt nie zwraca na nich uwagi, a nawet nie zna ich imion. Oni sami jednak rozpoznają się bez trudu. To właśnie oni podtrzymują świat w istnieniu. Z racji ich świętości Bóg nie pozwala mu ulec zagładzie, choć w jej kierunku spycha go reszta ludzkości. Tak jak cały świat, tak i nasz Kościół potrzebuje sprawiedliwych, którzy będą pokornie i wytrwale, dzięki modlitwie i świętości, podtrzymywać nasze istnienie. Życzę Księdzu Biskupowi, a przez to sobie i nam wszystkim, by Ksiądz zawsze był jednym z nich, jednym ze świętych i sprawiedliwych” - napisał metropolita górnośląski, dziękując za posługę biskupa Odera.

Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej Iwanecki złożył życzenia w imieniu całej diecezji. - Pierwszy rok posługiwania jako biskup gliwicki może wydawać się niedługi, ale wszyscy wiemy jak on jest ważny. Ten rok stał się czasem wskazania nam kierunku, przypomnienia, kto jest najważniejszy w życiu chrześcijanina, zachęty do posłuszeństwa słowu Bożemu według zawołana biskupiego: „Quod dixerit facite” - „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jesteś dla nas darem, jesteś dla nas pasterzem prowadzącym do Boga - podkreślił.

Dziękował za „miłość do Jezusa i całej wspólnoty diecezjalnej, przykład wiary i modlitwy, otwartość na Ducha Świętego i nowe inicjatywy w diecezji”, obecność wśród różnych grup wiernych, a także „odwiedzanie chorych, szczególnie chorych kapłanów”.

Na zakończenie biskup gliwicki wyraził wdzięczność wszystkim za ten miniony czas pracy w powierzonej mu diecezji.

- Przyjmuję ten rok, który minął, jako przejaw niezwykłej hojności Boga, Jego dobroci i miłosierdzia. Mam świadomość, że to, co wspólnie zrobiliśmy w ciągu tego roku, to jest owoc tego, co Bóg przygotował i przekazał ludziom, którzy byli w tym miejscu, abyśmy wspólnie prowadzili dalej to dzieło - powiedział bp Oder, dziękując swojemu poprzednikowi bp. Janowi Kopcowi oraz całej diecezji. Na koniec zacytował słowa Jana Pawła II, który, obchodząc urodziny, zwykł mówić: „Jestem o rok młodszy do nieba”.


W imieniu całej diecezji życzenia złożył bp Andrzej Iwanecki. MIRA FIUTAK /FOTO GOŚĆ

Bp Sławomir Oder przyjmuje życzenia przed katedrą. MIRA FIUTAK /FOTO GOŚĆ

Powrót