Chrzest i bierzmowanie dorosłych

2021-03-27 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Katechumenat

Katechumenat, który jest formą przygotowania nieochrzczonych dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia (chrztu, bierzmowania i Eucharystii), składa się z pięciu etapów: prekatechumenat, katechumenat ścisły, okres oczyszczenia i oświecenia, Wigilia Paschalna oraz mystagogia. Przygotowania obejmują udział w katechezach, nabożeństwach oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która jest przedstawiana Biskupowi Gliwickiemu. Głównym celem katechumenatu jest pomoc w osobistym wyborze wiary w Jezusa Chrystusa oraz wsparcie na drodze jej dojrzewania. 

W Diecezji Gliwickiej pierwsze spotkanie w ramach katechumenatu odbywa się w pierwszą niedzielę października o godz. 16.00 w Domu Katechetycznym parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (ul. Okrzei 31). Osoby, które z różnych powodów nie przyjęły wcześniej wspomnianych sakramentów, mogą po podjęciu odpowiedniej decyzji włączyć się do przygotowań. Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia są zwykle udzielane podczas uroczystej Wigilii Paschalnej w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 

Bliższe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 32 230 71 42, numerem telefonu komórkowego: 501 704 045 (9.00-16.00) lub pisząc na adres e-mail: k_piechaczek@kuria.gliwice.pl

 

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie osób dorosłych, które ukończyły 18. rok życia i nie przyjęły dotąd sakramentu bierzmowania odbywa się w kościele katedralnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 

Osoby dorosłe, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinny odpowiednio wcześniej (przynajmniej 3 miesiące przed planowanym przyjęciem sakramentu bierzmowania) udać się do proboszcza parafii swojego miejsca zamieszkania aby ustalić kwestię przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Dorośli kandydaci do bierzmowania odbywają katechezy przygotowujące do przyjęcia tego sakramentu w swoich parafiach.

 

Najbliższe bierzmowanie osób dorosłych w kościele katedralnym w Gliwicach odbędzie się w sobotę 15 października 2022 roku o godz. 18:00.

 

Wymagane dokumenty:

  • akt chrztu;
  • przekaz Proboszcza miejsca zamieszkania kandydata, zawierający adnotację o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu;
  • czytelnie i dokładnie wypełnione Zaświadczenie Bierzmowania.

Z powyższymi dokumentami kandydaci obowiązkowo przybywają do kościoła katedralnego w piątek przed bierzmowaniem na godz. 18.00 na Mszę Świętą, po której odbędzie się spotkanie organizacyjne. 

Nauki przygotowawcze do Bierzmowania kandydaci odbywają w swoich parafiach, natomiast w kościele katedralnym jest przewidziane tylko spotkanie organizacyjne w dzień przed Bierzmowaniem!

W Kościele katedralnym Sakrament Bierzmowania jest udzielany jedynie osobom dorosłym (osobom, które ukończyły 18. rok życia) – w wyjątkowych sytuacjach (gdy kandydaci do Bierzmowania są młodsi) musi to być zaznaczone i wyjaśnione w przekazie Ks. Proboszcza.
Nie udziela się Sakramentu Bierzmowania osobom, które zgłaszają się bez przekazu Proboszcza poświadczającego należyte przygotowanie kandydata do Bierzmowania (nie wystarcza samo Zaświadczenie Bierzmowania – kandydaci nie posiadający przekazu będą odsyłani do parafii, z których pochodzą).

Powrót