Dekret w sprawie obowiązywania diecezjalnego prawa w związku z COVID-19

2021-06-16 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

WIKARIUSZ GENERALNY

Nr 1030/21/A

Gliwice, dnia 16 czerwca 2021 roku

DEKRET
w sprawie obowiązywania diecezjalnego prawa pandemicznego związanego z COVID-19

W związku ze znaczącym złagodzeniem obostrzeń państwowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021r.) związanych z pandemią COVID-19 i mając na względzie duchowe dobro wiernych Diecezji Gliwickiej oraz tych, którzy aktualnie przebywają na jej terytorium, odwołane zostają następujące akty prawne promulgowane przez Biskupa Gliwickiego, jego Wikariusza Generalnego oraz przez poszczególne agendy Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, które to akty prawne do tej pory nie zostały odwołane:

1/ Dekret Biskupa Gliwickiego dotyczący wytycznych w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce nr 334/20/A z dnia 14 marca 2020 roku (Biskup Gliwicki);
2/ Wytyczne Biskupa Gliwickiego na czas pandemii nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku (Biskup Gliwicki);
3/ Dekret Biskupa Gliwickiego nr 500/20/A, z dnia 9 kwietnia 2020 roku przedłużający obowiązywalność wytycznych Biskupa Gliwickiego na czas pandemii nr 363/20/A (Biskup Gliwicki);
4/ Dekret Biskupa Gliwickiego dotyczący przedłużenia postanowień dekretu z 25 marca 2020 roku nr 501/20/A z dnia 11 kwietnia 2020 roku (Biskup Gliwicki) wraz z zasadami sformułowanymi przez Kanclerza Kurii Diecezjalnej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku (Kanclerz Kurii);
5/ Wskazania Biskupa Gliwickiego dotyczące stanu pandemii nr 502/20/A z dnia 19 kwietnia 2020 roku (Biskup Gliwicki);
6/ Instrukcja dotycząca sprawowania sakramentów w czasie epidemii (bez wskazaniu numeru) z dnia 21 kwietnia 2020 roku (Wikariusz Generalny);
7/ Instrukcja Sekcji Szkolno-Katechetycznej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach dotycząca przygotowania do I Komunii świętej w roku 2020 w związku z trwającą epidemią koronawirusa nr 559/20/A z dnia 30 kwietnia 2020 roku (Wikariusz Generalny);
8/ Postanowienia dotyczące rozluźnienia wytycznych związanych z epidemią koronawirusa nr 543/20/A z dnia 12 maja 2020 roku (Wikariusz Generalny);
9/ Posługa duszpasterska względem chorych w czasach pandemii koronawirusa nr 576/2/A z dnia 22 maja 2020 roku (Wikariusz generalny);
10/ Dekret zmieniający zasady postępowania w czasie epidemii (bez wskazania numeru) z dnia 30 maja 2020 roku (Biskup Gliwicki);
11/ Wskazania i dyspozycje Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej w Gliwicach w związku z panującą pandemią (bez wskazania numeru) z dnia 8 kwietnia 2020 roku; 12/ Wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa nr 1497/20/A z dnia 16 października 2020 roku (Wikariusz Generalny);
13/ Instrukcja dotycząca przygotowania katechetycznego i duszpasterskiego dzieci przygotowujących się w parafii do sakramentów pokuty i Eucharystii (bez wskazania numeru) z dnia 1 lutego 2021 roku (Biskup Gliwicki);
14/ Rozporządzenie Biskupa Gliwickiego w sprawie rekolekcji szkolnych (bez wskazania numeru) z dnia 8 lutego 2021 roku (Biskup Gliwicki);
15/ Instrukcja dotycząca przygotowania oraz sprawowania sakramentu bierzmowania nr 266/21/A z dnia 26 lutego 2021 roku (Wikariusz Generalny);
16/ Wskazania diecezjalne dla duchowieństwa i wiernych na Wielki Tydzień 2021 roku (bez wskazania numeru) z dnia 17 marca 2021 roku (Wikariusz Generalny);
17/ Komunikat Biskupa Gliwickiego do duszpasterzy w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego nr 443/21/A z dnia 26 marca 2021 roku (Biskup Gliwicki).
18/ Komunikat Kurii Diecezjalnej odnośnie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego w kościele katedralnym w Gliwicach (bez wskazania numeru) z dnia 31 marca 2021 roku (Kanclerz Kurii Diecezjalnej);
19/ Wskazania dotyczące uroczystości pierwszokomunijnej w parafii nr 529/21/A z dnia 14 kwietnia 2021 roku (Wikariusz Generalny).

Przypomina się zarówno duszpasterzom, jaki i wiernym świeckim, o obowiązku zachowywania aktualnych norm prawnych wydanych przez władze państwowe oraz sanitarne, zwłaszcza gdy idzie o liczbę uczestników liturgii oraz spotkań przyparafialnych, zakrywanie nosa i ust, dezynfekcję pomieszczeń i rąk, zachowywanie dystansu społecznego (min. 1,5 metra) w świątyniach oraz innych budynkach i pomieszczeniach parafialnych, a także podczas odwiedzin chorych, kolędowych, jak również podczas sprawowania sakramentu pokuty (dezynfekcja konfesjonałów i zakładanie masek).

Wszystkich wiernych należących do grup parafialnych oraz zaangażowanych w życie parafii zachęca się do podjęcia na nowo pracy formacyjnej oraz służby we wszystkich wymiarach życia parafialnego z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego i aktualnego prawa epidemiologicznego wydawanego przez właściwe władze państwowe i sanitarne.

W tych parafiach, gdzie uroczystość pierwszokomunijna lub bierzmowanie przeniesione zostały na czas późniejszy, zezwala się na stosowanie zasad zawartych w ww. odwołanym pandemicznym prawie z uwagi na to, że przeniesienie tychże uroczystości zostało dokonane na mocy tegoż prawa.

W przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego bądź pojawienia się nowych obostrzeń ze stron władz państwowych bądź sanitarnych istnieje możliwość powrotu do prawa pandemicznego, które niniejszym dekretem zostaje odwołane.

Niniejsze odwołanie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2021 roku. 

ks. Sebastian Wiśniewski Kanclerz

+ Andrzej Iwanecki 
Wikariusz Generalny

Powrót     Wszystkie komunikaty