Dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 grudnia 2023 roku

2023-11-27 | autor: ks. Marek Ludwig

DEKRET O DYSPENSIE
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 grudnia 2023 roku.

W związku z uroczystościami barbórkowymi i andrzejkowymi, działając zgodnie kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie diecezji gliwickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie tych wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy proszę 
o modlitwę w intencji biednych i o przekazanie im - w miarę możliwości - adwentowej jałmużny.

Z modlitwą i błogosławieństwem

† Sławomir Oder
Biskup Gliwicki

Powrót     Wszystkie komunikaty