Dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 8 marca 2024 roku

2024-03-06 | autor: Diecezja Gliwicka

W związku z przypadającym w piątek 8 marca br. Dniem Kobiet, Biskup Gliwicki udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu. Jednocześnie przypominam, że skorzystanie z dyspensy wiąże się z podjęciem czynów o charakterze pokutnym, jak modlitwa i jałmużna.

ks. Sebastian Wiśniewski
kanclerz Kurii

Powrót     Wszystkie komunikaty