Instrukcja Biskupa Gliwickiego odnośnie do stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.

2021-09-03 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

W związku z ogłoszeniem przez Ojca Świętego Franciszka Listu apostolskiego w formie motu proprio "Traditionis custodes", Biskup Gliwicki wydał Instrukcję odnośnie do stosowania w Diecezji Gliwickiej liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku.

Instrukcja stanowi aplikację norm zawartych w motu proprio "Traditionis custodes" do warunków duszpasterskich Diecezji Gliwickiej. W instrukcji wyznaczone zostały miejsca celebracji eucharystycznych według Mszału Rzymskiego sprzed reformy z 1970 roku:

  • kościół filialny pw. Ducha Świętego w Bytomiu, znajdujący się na terenie parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu;
  • kościół filialny pw. Św. Bartłomieja w Gliwicach, znajdujący się na terenie parafii Św. Bartłomieja w Gliwicach;
  • kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny, znajdująca się na terenie parafii Św. Anny w Zabrzu;
  • kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Bruśku, znajdujący się na terenie parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Kaletach-Drutarni.

Delegatem Biskupa Gliwickiego ds. łacińskiej tradycji liturgicznej w Diecezji Gliwickiej został mianowany ks. dr Krystian Piechaczek.

Pełny tekst instrukcji można pobrać poniżej.

Powrót     Wszystkie komunikaty