Komunikat ws. pogrzebu śp. ks. Pawła Pilśniaka

2024-07-05 | autor: Diecezja Gliwicka

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację o śmierci śp. Księdza Pawła Pilśniaka, wikariusza parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach i najmłodszego kapłana Diecezji Gliwickiej, który zginął tragicznie 27 czerwca br. w czasie górskiej wyprawy po zdobyciu szczytu Mont Blanc.

Podajemy program uroczystości pogrzebowych śp. Księdza Pawła:

Najbliższej Rodzinie i wszystkim, którzy opłakują śmierć Księdza Pawła składamy serdeczne wyrazy współczucia i z nadzieją zmartwychwstania wypraszamy łaskę pociechy. Księdza Pawła polecamy modlitewnej pamięci i prosimy dla niego o łaskę życia wiecznego.

Ksiądz Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa Kapłan Paweł, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej Chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

__________________________________

Ksiądz Paweł Pilśniak urodził się 11 października 1998 r. w Gliwicach, jako syn Jerzego i Marii z d. Kamińska, i brat siostry Emilii. Swoją edukację odbył w Szkole Podstawowej nr 41 w Gliwicach, a następnie w Gimnazjum przy V Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach. Po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminu maturalnego w 2017 r. wstąpił do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Jego powołanie wzrastało w Parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach-Sikorniku, gdzie od III klasy szkoły podstawowej był ministrantem, a na ostatnim etapie odpowiedzialnym za ministrantów. 

Po ukończeniu formacji seminaryjnej i studiów teologicznych 27 maja 2023 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Biskupa Sławomira Odera w gliwickiej katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. Wraz z ks. Łukaszem i ks. Markiem, byli  pierwszymi neoprezbiterami nowego pasterza Diecezji Gliwickiej. 

01 września 2023 r. został mianowany wikariuszem parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach. Był opiekunem ministrantów i lektorów oraz wspólnoty Rodziny Radia Maryja. Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 4 w Pyskowicach, przygotował dzieci do I Komunii świętej oraz młodzież do bierzmowania. Jego proste, ewangeliczne kazania poruszały serca ludzi. Mottem jego posługi były słowa: „Nie bójcie się!” (Mt 14, 27b), które wypisał na swoim obrazku prymicyjnym. Swoją gorliwą postawą kapłańską i nieodłącznym uśmiechem bardzo szybko zaskarbił sobie życzliwość i szacunek parafian.

Zginął tragicznie w czasie górskiej wyprawy, schodząc po zdobyciu szczytu Mont Blanc 27 czerwca 2024 r. Miał 25 lat i był najmłodszym kapłanem Diecezji Gliwickiej.

Powrót     Wszystkie komunikaty