Kurs Formatora

2021-03-23 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

KURS FORMATORA

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele

Gliwice 2023/24

 

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.

2 Tm 2,1-2 

 

nazwa: Kurs Formatora

wykłady: Biblia, dogmat, posługa, duchowość, psychologia, prawo, historia, ekumenizm i in.

mówcy: świeccy i duchowni, kompetentni w swoich dziedzinach (m.in. dr Magdalena Jóźwik, dr hab. Aleksander Bańka, dr Maria Miduch, ks. dr Krzysztof Matuszewski i inni)

czas: 10 spotkań w roku szkolnym, tj. jedna sobota w miesiącu (cztery wykłady 80-minutowe)

2023: 16.09, 21.10, 18.11, 02.12

2024: 13.01, 03.02, 16.03, 13.04, 11.05, 15.06 

odbiorca: osoby ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujący z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszyscy zainteresowani

miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

forma: stacjonarna z możliwością śledzenia transmisji video każdego spotkania w czasie rzeczywistym

nagrania: wszystkie spotkania są nagrywane i udostępnione uczestnikom do odsłuchania/zobaczenia w dowolnym czasie

organizator: Diecezja Gliwicka

współpraca: Inicjatywa MISSIO

koszt: 70 zł za każde spotkanie lub 650 zł za całość [w tym materiały i serwis kawowy]

zapisy: https://forms.gle/a7gpHKdEJ8dTwYv48

pytania: formacja@diecezja.gliwice.pl

 

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

9:00 – 9:15      rejestracja, przywitanie (Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II)

9:15 – 10:00    Uwielbienie

10:10 – 11:30 Blok I

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:20 Blok II

13:20 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:20 Blok III

15:20 – 15:40 Przerwa kawowa

16:20 – 17:00 Blok IV

 

 

Tematyka
Teologia biblijna

·      podstawowe zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego 

 • wprowadzenie w lekturę Starego i Nowego Testamentu
 • kanon, natchnienie
 • historia zbawienia
Teologia fundamentalna i elementy religiologii
 • wiara, Objawienie
 • relacja Pisma i Tradycji
 • chrześcijaństwo wobec innych religii
Teologia dogmatyczna: antropologia teologiczna, protologia
 • chrześcijańska wizja człowieka
 • relacja Stwórca-stworzenie
 • grzech pierworodny i pytanie teodycealne
 • angelologia i demonologia
Teologia dogmatyczna: trynitologia, chrystologia, soteriologia
 • podstawy nauki o Trójcy Świętej
 • usprawiedliwienie – odkupienie – zbawienie w Chrystusie
 • teologia uzdrowienia i proces rozeznawania prawdziwości uzdrowienia
Teologia dogmatyczna: pneumatologia, charytologia, eklezjologia

·      Osoba i misja Ducha Świętego

 • rozumienie łaski (w tym: charyzmatu), relacja łaska-natura
 • misja, natura i ustrój Kościoła
 • rola świeckich i duchownych w Kościele
Teologa dogmatyczna: sakramentologia, mariologia, eschatologia
 • teologia sakramentów: ogólna i szczegółowa
 • osoba Maryi, obcowanie i kult świętych
 • powołanie chrześcijan w kontekście spraw ostatecznych
Historia Kościoła i teologia ekumeniczna
 • zarys historii podziału chrześcijaństwa
 • katolickie zasady ekumenizmu
Teologia moralna
 • moralność czynu ludzkiego
 • sumienie, cnoty moralne
 • natura grzechu
Prawo kanoniczne: podstawowe informacje o systemie prawnym Kościoła
Ochrona dzieci i nieletnich przed wykorzystaniem seksualnym
Liturgika

·      rozumienie Eucharystii w historii Kościoła, teologia Eucharystii 

 • rola świeckich w liturgii
 • pobożność pozasakramentalna i ludowa
 • dobór śpiewów w liturgii i poza liturgią
Teologia duchowości i psychologia

·      dojrzała osobowość i jej zaburzenia; dojrzała religijność

·      wiara, rozum i emocje; rozwój emocjonalny

·      pomoc duchowa a psychologiczna; poczucie krzywdy i przebaczenie

·      rozeznawanie duchowe, etapy życia duchowego 

Teologia pastoralna

·      kerygmat, ewangelizacja i katechizacja, dynamika wspólnoty

·      wskazania nt. pracy z młodzieżą

·      wskazania nt. pracy z narzeczonymi i małżonkami

 

 

Powrót