Kurs Formatora

2021-03-23 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

KURS FORMATORA

Teologiczne wprowadzenie świeckich w posługę w Kościele

Gliwice 2022/23

 

zapisy: https://forms.gle/fPXronSL2GZq4h9T9

 

„Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych”.

2 Tm 2,1-2 

 

Jak czytać Biblię ze zrozumieniem i mówić o niej innym?

Skąd się biorą dogmaty wiary?

Co jest potrzebne do rozeznawania charyzmatów?

Jakie kryteria są stosowane do stwierdzania prawdziwości uzdrowienia?

Gdzie znajduje się granica między duchowością a zjawiskami psychicznymi?

Jak mówić do młodzieży przed bierzmowaniem i prowadzić małą grupę?

 

Na te i inne pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w ramach KURSU FORMATORA. To cykl 10 spotkań, które zostały zainspirowane postanowieniami Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-2018), Statuty, nr 42, 285). Chcemy, aby osoby posługujące i formujące się we wspólnotach oraz angażujące się w życie parafii w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania mogły zyskać potrzebną wiedzę i narzędzia potrzebne do rozwoju własnej wiary i wiary innych. Nie mylił się św. Augustyn, kiedy mówił: „Wierzę, aby rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”.

 

Spotkania będę odbywały się w jedną sobotę w miesiącu od września 2022 do czerwca 2023 roku (w te same soboty, kiedy będzie miała miejsce kolejna edycja Kursu Biblijnego, również w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach). W treść Kursu Formatora jest wpisana podstawowa wiedza z takich dziedzin jak teologia biblijna, dogmatyczna, moralna, fundamentalna, pastoralna i liturgika. Zajęcia będę miały formę wykładów. Do prowadzenia Kursu zapraszamy kompetentnych w swoich dziedzinach świeckich i duchownych (m.in. dr Magdalena Jóźwik, dr hab. Aleksander Bańka, o. dr Wit Chlondowski OFM, ks. dr Krzysztof Matuszewski i inni), mających jednocześnie doświadczenie wspólnot i ruchów kościelnych.

 

Spotkania będą odbywały się w daną sobotę w godzinach od 9:00 do 17:30. Rozpoczną się one od wspólnej modlitwy uwielbienia, a następnie wykłady będą prowadzone w czterech tematycznych blokach 80-minutowych z dwoma przerwami kawowymi i jedną dłuższą przerwą obiadową. 

Orientacyjny plan soboty wygląda następująco:

9:00 – 9:30      rejestracja, przywitanie (Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II)

9:30 – 10:00    Uwielbienie

10:10 – 11:30  Blok I

11:30 – 12:00  Przerwa kawowa

12:00 – 13:20  Blok II

13:20 – 14:10 Przerwa obiadowa

14:10 – 15:30  Blok III

15:30 – 16:00  Przerwa kawowa

16:00 – 17:20  Blok IV

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

nazwa: Kurs Formatora

wykłady: Biblia, dogmat, posługa, duchowość, psychologia, prawo, historia, ekumenizm i in.

mówcy: świeccy i duchowni, kompetentni w swoich dziedzinach (m.in. dr Magdalena Jóźwik, dr hab. Aleksander Bańka, o. dr Wit Chlondowski OFM, ks. dr Krzysztof Matuszewski i inni)

czas: 10 spotkań, jedna sobota w miesiącu

2022: 24.09, 15.10, 19.11, 10.12

2023: 14.01, 18.02, 18.03, 22.04, 13.05, 03.06 

odbiorca: osoby ze wspólnot i stowarzyszeń, pracujący z młodzieżą przed bierzmowaniem, wszyscy zainteresowani

miejsce: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 5A)

forma:  stacjonarna z możliwością śledzenia transmisji video

organizator: Diecezja Gliwicka

współpraca: Inicjatywa MISSIO

koszt: 60 zł za każde spotkanie lub 550 zł za całość; w cenę Kursu wliczone są materiały i serwis kawowy

zapisy: https://forms.gle/fPXronSL2GZq4h9T9

pytania: formacja@diecezja.gliwice.pl

 

 

Tematyka
Teologia biblijna
 • podstawowe zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego
 • wprowadzenie w lekturę Starego i Nowego Testamentu
 • kanon, natchnienie
 • historia zbawienia
Teologia fundamentalna i elementy religiologii
 • wiara, Objawienie
 • relacja Pisma i Tradycji
 • chrześcijaństwo wobec innych religii
Teologia dogmatyczna: antropologia teologiczna, protologia
 • chrześcijańska wizja człowieka
 • relacja Stwórca-stworzenie
 • grzech pierworodny i pytanie teodycealne
 • angelologia i demonologia
Teologia dogmatyczna: trynitologia, chrystologia, soteriologia
 • podstawy nauki o Trójcy Świętej
 • usprawiedliwienie – odkupienie – zbawienie w Chrystusie
 • teologia uzdrowienia i proces rozeznawania prawdziwości uzdrowienia
Teologia dogmatyczna: pneumatologia, charytologia, eklezjologia
 • Osoba i misja Ducha Świętego
 • rozumienie łaski (w tym: charyzmatu),        relacja łaska-natura
 • misja, natura i ustrój Kościoła
 • rola świeckich i duchownych w Kościele
Teologa dogmatyczna: sakramentologia, mariologia, eschatologia
 • teologia sakramentów: ogólna i szczegółowa
 • osoba Maryi, obcowanie i kult świętych
 • powołanie chrześcijan w kontekście spraw ostatecznych
Historia Kościoła i teologia ekumeniczna
 • zarys historii podziału chrześcijaństwa
 • katolickie zasady ekumenizmu
Teologia moralna
 • moralność czynu ludzkiego
 • sumienie, cnoty moralne
 • natura grzechu
Prawo kanoniczne: podstawowe informacje o systemie prawnym Kościoła
Ochrona dzieci i nieletnich przed wykorzystaniem seksualnym
Liturgika
 • rozumienie Eucharystii w historii Kościoła, teologia Eucharystii
 • rola świeckich w liturgii
 • pobożność pozasakramentalna i ludowa
 • dobór śpiewów w liturgii i poza liturgią
Teologia duchowości i psychologia
 • dojrzała osobowość i jej zaburzenia; dojrzała religijność
 • wiara, rozum i emocje; rozwój emocjonalny
 • pomoc duchowa a psychologiczna; poczucie krzywdy i przebaczenie
 • rozeznawanie duchowe, etapy życia duchowego
Teologia pastoralna
 • kerygmat, ewangelizacja i katechizacja, dynamika wspólnoty
 • wskazania nt. pracy z młodzieżą
 • wskazania nt. pracy z narzeczonymi i małżonkami

 

 

Powrót