Spotkanie wielkopostne kapłanów

2024-02-26 | autor: Mira Fiutak (Gość Gliwicki)
Piotr Andryszczak

Katechezę na temat Eucharystii w kontekście liturgii i planowanego w diecezji kongresu wygłosił bp Piotr Greger.

W Domu św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy odbyło się pierwsze z trzech spotkań wielkopostnych dla kapłanów diecezji gliwickiej. Uczestniczyli w nim księża z dekanatów Gliwice, Gliwice-Sośnica, Gliwice-Łabędy, Kuźnia Raciborska i Pławniowice. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu.

Gościem wielkopostnego skupienia księży był bp Piotr Greger, który wygłosił katechezę mistagogiczną o Eucharystii. Zauważył, że to spotkanie jest przygotowaniem do Kongresu Eucharystycznego, który rozpocznie się w diecezji w Niedzielę Palmową.

Na początek podkreślił konieczność zdefiniowania, czym jest liturgia, ponieważ nie sposób mówić o Kongresie Eucharystycznym bez tego fundamentalnego określenia. Przypomniał, że jest ona „szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”, zachęcając księży do refleksji nad tym, czym osobiście dla nich jest ten szczyt i to źródło.

Przywołał też definicję Kongresu Eucharystycznego jako „jednej z form kultu Najświętszej Eucharystii poza czasem sprawowania liturgii eucharystycznej”. W formie stacji, na które zaprasza miejscowa wspólnota czy Kościół, aby „wspólnie doskonale zgłębić jakiś aspekt tajemnicy eucharystycznej oraz uczcić ją publicznie w duchu miłości i jedności”.

Odnosząc się do kongresu w diecezji gliwickiej, bp Greger zauważył, że jego tematem jest mistagogia, wtajemniczenie. Zobaczenie istoty Eucharystii. A temu służy zrozumienie znaków liturgii, dzięki czemu może ona do nas rzeczywiście przemawiać.

Jak zaznaczył, nie da się uczestniczyć w liturgii i jej sprawować bez świadomości tego, czym ona jest. Następnie szczegółowo omawiał poszczególne znaki, z którymi spotykamy się podczas Eucharystii.

Bp Piotr Greger przypomniał też, że centrum każdego Kongresu Eucharystycznego jest sprawowanie Eucharystii, a nie wykłady, dyskusje czy spotkania tematyczne zaproponowane w programie. Przestrzegał przed nadaniem takiemu wydarzeniu formy sympozjum.

Kolejne spotkania wielkopostne kapłanów odbędą się 2 marca w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Lublińcu-Kokotku i 16 marca w parafii św. Andrzeja w Zabrzu.


Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. /Piotr Andryszczak

Pierwsze z trzech spotkań wielkopostnych odbyło się w Domu św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. /Piotr Andryszczak

Powrót