Staliście się mi drodzy

2023-12-04 | autor: Klaudia Cwołek (Gość Gliwicki)
Na zakończenie liturgii w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy. (Marcin Radziej)

– Dzisiaj przeżywam z wami moją pierwszą Barbórkę, jako wasz biskup – mówił ordynariusz diecezji gliwickiej Sławomir Oder.

Bp Sławomir Oder 4 grudnia przewodniczył Mszy św. z okazji wspomnienia św. Barbary, patronki górników w kościele NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy i św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.W Sośnicy Eucharystia połączona była z poświęceniem figury św. Barbary i kapliczki przy ul. Sikorskiego przy dawnym Polu Wschód.

- „Tak bowiem staliście się mi drodzy!” – mówił w kazaniu bp Oder, dedykując górnikom ten cytat z I Listu do Tesaloniczan, który przed laty umieścił na swoim obrazku prymicyjnym.

- Przed kilkoma tygodniami miałem okazję pierwszy raz w moim życiu zjechać pod ziemię na głębokość 1000 metrów i stanąć twarzą w twarz z tą rzeczywistością, która stanowi waszą codzienność. Ciemności, wysoka temperatura, zagrożenia, poczucie izolacji, pył drażniący oczy i niszczący płuca, niebezpieczeństwo zawalenia czy pożaru. Doświadczyłem tego tylko przez kilka godzin pobytu we wnętrznościach ziemi. Dla was jest to codzienność waszego życia. Z wielką pokorą staję zatem przed wami i chylę głowę przed ludźmi ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Dziękuję za wasz trud, za waszą pracę, za wasze poświęcenie, za pot na waszych skroniach. Dzisiaj z głębi mojego serca, bogaty tym doświadczeniem, pragnę wam powiedzieć raz jeszcze serdeczne „Bóg zapłać!”, prawdziwie wam dziękuję! – mówił bp Oder.

W kazaniu nawiązał też do przesłania św. Jana Pawła II, skierowanym do wiernych diecezji gliwickiej, mówił o św. Barbarze i wspomniał ofiary niedawnego wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie. 

-  Zginęli tam wasi bracia górnicy, którzy osierocili swe rodziny. Pragnę w tej chwili zwrócić się do tych rodzin z wyrazami szczerego współczucia i solidarności, prosząc Boga o spokój dla dusz tych, którzy zginęli i o zdrowie dla tych, którzy jeszcze cierpią w wyniku doznanych urazów, i o ukojenie dla tych, którzy płaczą po stracie swoich najbliższych. Pragnę objąć ich wszystkich serdecznym braterskim uściskiem i dać wyraz obecności i bliskości – mówił bp Oder.

Odniósł się także do debat nad przyszłością górnictwa, podkreślając że „Kościół nie jest kompetentny ani upoważniony do szukania konkretnych rozwiązań problemów ekonomicznych, ale nie może nie przypominać z mocą swej wiary, doświadczenia, bliskości z ludźmi ciężkiej pracy i ewangelicznej mądrości, o prymacie człowieka nad dziełami jego rąk!”

Kazanie biskup zakończył zawierzeniem górników i ich najbliższych macierzyńskiej opiece Maryi, Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, opiekunce śląskiego ludu.


Na zakończenie Mszy św. w Sośnicy bp Sławomir Oder stanął przy wyjściu z kościoła, żeby uścisnąć rękę każdej osoby. (Klaudia Cwołek /FOTO Gość)

Złożenie kwiatów przed kapliczką św. Barbary przy ul. Sikorskiego w Gliwicach. (Klaudia Cwołek /FOTO Gość)

Z Górniczą Orkiestrą Dętą KWK “Sośnica”. (Klaudia Cwołek /FOTO Gość)

Figura św. Barbary w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy. (ks. Łukasz Jacek)

Powrót