Współtworzenie Kongresu

2023-10-14 | autor: Diecezja Gliwicka


Zapraszamy do współpracy w tworzeniu Kongresu Eucharystycznego

Bardzo prosimy o sugestie, propozycje, przemyślenia, inicjatywy i świadectwa… I bardzo za nie dziękujemy! 

Można je przesyłać na adres: kongres@diecezja.gliwice.pl.

  • Czego Państwo oczekują od Kongresu Eucharystycznego?
  • W jaki sposób chcecie przeżywać Kongres Eucharystyczny?
  • Prosimy o podzielenie się osobistym świadectwem na temat obecności Eucharystii i adoracji w Waszym życiu, w życiu Waszych małżeństw, rodzin, wspólnot…
  • Prosimy o świadectwa o Waszym zaangażowaniu w dzieła miłosierdzia, które wypływają z Eucharystii, adoracji, modlitwy…
  • Jakie Państwo proponujecie owoce, dzieła Kongresu Eucharystycznego? (coś, co pozostanie na stałe w życiu naszym, wspólnot, parafii, diecezji)

Te sugestie, propozycje, przemyślenia, inicjatywy i świadectwa – oczywiście za Państwa zgodą (prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w przesyłanych materiałach) – opublikujemy na stronie Kongresu, podając tylko imię i wiek autora świadectwa.  

Wierzymy, że będzie to szczególnym ubogaceniem duchowym… 
 

Powrót