PLANOWANE WYDARZENIA PARAFIALNE KE2024

2023-10-11 | autor: Diecezja Gliwicka


Zapraszamy do udziału w wydarzeniach parafialnych

Zachęcamy, aby wydarzeniem wspólnym dla wszystkich parafii naszej diecezji, były czwartkowe „spotkania eucharystyczne”. Złożone z trzech (albo czterech) części: adoracja eucharystyczna, Eucharystia z homilią, katecheza eucharystyczna, która będzie podejmować zaproponowane tematy oraz „agapa” – braterskie spotkanie przy stole (ta ostatnia na miarę możliwości konkretnej parafii).

 

Oto wykaz tematów kolejnych katechez:

4 kwietnia 2024: 

Eucharystia od Wieczernika, przez wieki aż do dzisiaj

11 kwietnia 2024:

Poszczególne części Mszy św.: ich znaczenie a nasze uczestnictwo (postawy i zaangażowanie, szacunek)

18 kwietnia 2024:

Znaczenie poszczególnych symboli w Eucharystii

25 kwietnia 2024:

Eucharystia w żywej wspólnocie a Msza święta przed telewizorem

2 maja 2024:

Eucharystia źródłem jedności w Kościele, we wspólnocie, w rodzinie, w człowieku. Eucharystia posyła do świata

9 maja 2024:

Od Eucharystii do adoracji. Czym jest adoracja i jak ją dobrze przeżywać? Różne formy modlitwy adoracyjnej (modlitwa w ciszy, modlitwa Słowem Bożym)

16 maja 2024:

Świadkowie Eucharystii znani i nieznani

23 maja 2024:

Cuda Eucharystyczne

Powrót