Wydarzenia Szkoły Nowej Ewangelizacji dla Kongresu

2024-02-21 | autor: ks. Marek Ludwig


PROPOZYCJE SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI DOTYCZĄCE KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO DIECEZJI GLIWICKIEJ – 2024.

 

MSZE ŚWIĘTE DLA RODZIN 

to Eucharystie sprawowane z myślą o całej rodzinie. Celem zarówno przygotowań, jak i przeżywania liturgii jest, uświadomienie wszystkim, iż Eucharystia jest żywa i budująca. Jej inicjacyjny charakter powoduje, że uczestnicy, również dzieci, są wprowadzane w osobiste spotkania ze Zmartwychwstałym Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie. 

 

KURS UKRYTY SKARB 

to rekolekcje weekendowe skierowane do tych, którzy pragną rozkochać się w Eucharystii i wejście w jej świadome przeżywanie poprzez poznanie bogactwa zawartych w niej słów i znaków. 

 

SERDECZNE WIECZORY 

to cykl comiesięcznych, rozbudowanych nabożeństw pierwszo-piątkowych z litanią i adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W nowej formie zawierają zarówno elementy ewangelizacyjne, jaki i formacyjne, połączone z rozważaniem poszczególnych wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 

WIECZORY UWIELBIENIA I UZDROWIENIA 

wydarzenia ewangelizacyjne, podczas których – poprzez głoszone słowo, świadectwa, uwielbienie i modlitwę wstawienniczą – uczestnicy mogą doświadczyć bliskości Boga oraz przekonać się, że Bogu zależy na człowieku i że nie jest obojętny na nasze trudności, problemy i cierpienia. 

 

MSZE ŚWIĘTE DLA RODZIN 

Kościół Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 4, Bojszów 

Zależy nam, by był to czas wspólnego uczestniczenia z dziećmi podczas niedzielnych Mszy Świętych. Pragniemy, aby poprzez angażowanie się całych rodzin, liturgia stawała się dla nas prawdziwie żywa, budująca i była czasem spotkania z naszym Panem również dla dzieci. Zachęcamy więc rodziców, by zgłaszali chęć angażowania się w liturgię poprzez czytania, psalm, modlitwę wiernych, dary ofiarne, komentarze do darów, wspólny śpiew. 

Terminy Mszy Świętych w roku 2024 r.:

11 i 25 lutego; 10 i 24 marca; 7 i 21 kwietnia; 5 i 19 maja; 2, 16 i 30 czerwca 

 

_________

A. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I POPROWADZENIA WIECZORU UWIELBIENIA I UZDROWIENIA 

 

Przygotowania dalsze. 

Początkiem i wyjściem do dalszych kroków jest zgoda proboszcza miejsca. Całe przygotowanie wydarzenia jest zanurzone w modlitwie i duchowym przygotowaniu. Powołujemy ekipę, która będzie przygotowywać i prowadzić Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia: muzyczni i akustyk (jeśli jest), prowadzący słowem modlitwę uwielbienia (2 osoby doświadczone), nauczający – po skończonym kursie formatora, prowadzący modlitwę oddania życia Jezusowi, ekipa doświadczonych wystawienników, ekipa porządkowa 

 

Przygotowania bliższe. 

Osoby zaangażowane w przygotowanie i prowadzenie WUiU, spotykają się na wspólnej modlitwie i słuchaniu Pana. Zawsze obecny jest kapłan, opiekun wspólnoty. 

W ogłoszeniach poprzedzających wydarzenie, zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w Mszy Świętej parafialnej bezpośrednio przed WUiU. Również sami w niej uczestniczymy (kto może, a pozostali wg możliwości uczestniczą np. w swoich parafiach). Sprzęt muzyczny jest rozstawiany jeszcze przed Mszą Świętą. Po Eucharystii, koordynator WUiU, zaprasza uczestników do czynnego udziału i przedstawia plan wieczoru, podając także czas jego zakończenia. Po jednej pieśni następuje ok. 15 minutowe głoszenie Słowa. Nauczanie jest Chrystocentryczne, oparte na Słowie Bożym i świadectwie, zakończone zaproszeniem obecnych do podjęcia decyzji, by w trakcie modlitwy oddać życie Jezusowi. Zachęcamy, by ludzie zdecydowani, wyszli na środek kościoła. Za nimi stają wstawiennicy, modląc się o umocnienie ich decyzji. Po modlitwie, otrzymują kartki z jej treścią, by sami w domu mogli do niej wracać i zapisać sobie datę tej ważnej decyzji. Posługujący na spotkaniu wstawiennicy są po rocznej formacji wstawienniczej i muszą mieć zgodę osoby odpowiedzialnej za diakonię. Zachęcamy również obecnych do wejścia we wspólnotę (najlepiej działającą na terenie ich parafii), w której będą mogli się formować i wzrastać. 

Rozpoczyna się uwielbienie Pana poprzez słowa i pieśni. W trakcie modlitwy, osoby posługujące słowem poznania, po zgodzie prowadzącego, wypowiadają je. Osoby, które zostały dotknięte słowami poznania, mogą podejść do zespołów wstawienników i poprosić o krótką modlitwę. Dla osób potrzebujących dłuższej modlitwy, proponujemy zapisanie się na modlitwę w najbliższą sobotę, gdzie będą wstawiennicy służyć w większym wymiarze czasowym (mają przeznaczone na tę służbę kilka godzin i zawsze jest obecny ksiądz opiekun). 

Spotkanie WUiU staramy się zakończyć o planowanej godzinie wspólną modlitwą „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” oraz błogosławieństwem kapłańskim.

 

B. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I POPROWADZENIA SERDECZNEGO WIECZORU 

 

Serdeczny wieczór to comiesięczne spotkania, których celem jest, budowanie pobożności eucharystycznej. Pierwszy piątek miesiąca jest wspólnotowym czasem adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, połączonym z odmawianiem Litanii do Serca Pana Jezusa. Spotkania mają charakter otwarty, tzn. mogą w nich uczestniczyć osoby nie należące do wspólnoty. 

Serdeczny Wieczór w swojej treści oparte są na kolejnych wezwaniach Litanii do NSPJ, osobistej adoracji w ciszy oraz propozycji modlitwy wstawienniczej. 

Wyznacza się zespoły wstawiennicze, które podczas modlitwy uwielbienia modlą się za innych. 

 

Ramowy plan Serdecznego Wieczoru przedstawia się następująco: pieśń i wezwanie Ducha Świętego, nauczanie (odnoszące się do danego wezwania litanii), wystawienie Najświętszego Sakramentu i pieśń, adoracja Jezusa w ciszy, uwielbienie Chrystusa (w modlitwa nawiązująca do danego wezwania tak, aby całe spotkanie było jednolite i pozwalało dogłębnie doświadczyć mocy słów pochodzących z danego wezwania), odmówienie Litanii do NSPJ – odmawiamy ją śpiewając kolejne wezwania, adoracji Jezusa w ciszy, błogosławieństwo – czasem „błogosławieństwo lurdzkie”, wspólna modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, nawiązująca do danego wezwania Litanii, pieśń na zakończenie spotkania. 

 

 

 

Powrót