Zakończyło się spotkanie Komisji Wspólnej Episkopatów Polski i Niemiec

2022-04-29 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Od lewej dr Jörg Lüer (Papieska Rada Iustitia et Pax), Ulrich Pöner (Konferencja Episkopatu Niemiec), kard. Kazimierz Nycz, bp Jan Kopiec, bp Bertram Meier (Augsburg), ks. Jarosław Mrówczynski (KEP), bp Tadeusz Lityński, bp Wolfgang Ipolt (Görlitz)

W czwartek 28 kwietnia br. zakończyło się spotkanie polsko-niemieckiej grupy kontaktowej działającej w ramach episkopatów Polski i Niemiec, które odbywało się w ośrodku edukacyjno-formacyjnym w Pławniowicach.

Na zaproszenie Biskupa Gliwickiego Jana Kopca do diecezji gliwickiej przybyli: bp Bertram Meier z Augsburga, bp Wolfgang Ipolt z Görlitz, kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski oraz bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski.

Biskupi dyskutowali o dramatycznej sytuacji na Ukrainie i niebezpieczeństwach, jakie niesie wojna o pokój i stabilność w Europie. Jednogłośnie opowiedzieli się za wsparciem Ukrainy w walce obronnej przeciwko wojskom rosyjskim. Obrona przed agresorem leży w interesie wolnej Europy i służy pokojowi na całym kontynencie, zwłaszcza w krajach graniczących z Rosją i Ukrainą. Grupa kontaktowa wskazała także na obowiązek państw europejskich do zapewnienia skutecznego wsparcia milionom ukraińskich uchodźców. Kościół w Niemczech i w Polsce musi nadal z zaangażowaniem uczestniczyć w tym zadaniu.

Biskup Augsburga Bertram Meier podziękował katolikom w Polsce za „doskonałą solidarność z ludźmi, którzy wpadli lub są zagrożeni wpadnięciem w machinę wojny". W obecnym kryzysie Polska pokazuje się jako „wielka humanitarna potęga” i „przeciwstawia się siłom zniszczenia”.

Kolejnym tematem konsultacji w grupie kontaktowej była droga synodalna Kościoła w Niemczech oraz globalny proces synodalny zainicjowany przez papieża Franciszka, którego kulminacją będzie Światowy Synod Biskupów. Biskupi z Niemiec wyjaśniali przyczynę, tło i rozwój ścieżki synodalnej oraz byli otwarci na krytyczne uwagi. Jednocześnie podkreślono, że Kościół w Polsce boryka się z różnymi problemami, które zmuszają go do myślenia o odpowiednich reformach. 

„Ważne jest, abyśmy słuchali się nawzajem w grupie kontaktowej i rzetelnie sobie odpowiadali. Staraliśmy lepiej się zrozumieć i myślę, że nam się udało. Warunkiem tego jest budowany przez wiele lat kapitał zaufania. Powszechna wymiana kościelna ma kluczowe znaczenie dla Kościoła w Niemczech i nie mniejsze w Polsce. Chcemy i powinniśmy uczyć się od siebie w kościelnym dialogu” – wyjaśnił bp Meier.

W 2022 roku mija 80. rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), zamordowanej przez hitlerowców. Z tej okazji polsko-niemiecka grupa kontaktowa odwiedziła Muzeum Edyty Stein w Lublińcu i odprawiła Mszę Świętą ku czci Edyty Stein, która cieszy się wielkim szacunkiem w Polsce i Niemczech.

 

---
Informacje za: Deutsche Bischofskonferenz 
(www.dbk.de)

Powrót