Zakończyły się IV Bytomskie Rekolekcje Liturgiczne

2024-05-21 | autor: Diecezja Gliwicka

15 maja zakończyła się czwarta edycja Bytomskich Rekolekcji Liturgicznych. Tym razem, ze względu na trwający Kongres Eucharystyczny były  one poświęcone liturgii eucharystycznej i wielowymiarowemu postrzeganiu Eucharystii. Uczestnicy rekolekcyjnych spotkań mogli uczestniczyć w pięknej liturgii, posłuchać wartościowych nauk, a nawet usłyszeć kompozycję lokalnego mistrza sprzed wieków – Missa Paschalis – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Idea rekolekcji liturgicznych zrodziła się już prawie dwa lata temu – podkreśla ks. Michał Chmiel. U jej początków stała obserwacja, wskazująca na to, że bardzo mało w praktyce duszpasterskiej mówi się o liturgii, jej wielkim znaczeniu i głębokiej symbolice. Często brakuje mistagogii – wprowadzania wiernych w święte tajemnice, co przecież czyniono w Kościele pierwotnym i co owocowało głębokim przeżywaniem wiary. Dziś liturgia stała się dla wielu niezrozumiałą czasoprzestrzenią, nudnym i trudnym obowiązkiem. A przecież jest zupełnie inaczej!

To pragnienie przybliżania liturgii zaowocowało pierwszą serią rekolekcji w adwencie 2022 roku, którą poprowadzili ks. Michał Chmiel i ks. Tadeusz Górny. Nosiły one tytuł Erchomenos – Ten, który przychodzi i miały na celu ukazanie tego, że Bóg przychodzi do nas w liturgii w znakach, symbolach i gestach. Kolejna edycja odbyła się w okresie wielkanocnym. Wybór tego czasu nie był przypadkowy. To właśnie wtedy w Kościele starożytnym pouczano katechumenów o znaczeniu sakramentalnych obrzędów. Mocno wiązała się z tym tematyka drugiej serii rekolekcyjnych spotkań, która dotyczyła sakramentu chrztu świętego - nazwano je ICHTIS. Kolejne rekolekcje adwentowe, jak i te niedawno zakończone stanowiły pewną całość, poświęconą Eucharystii. W adwencie uczestnicy rozważali tajemnice Logosu – Słowa, które stało się ciałem i poznawali tajniki liturgii słowa, co konsekwentnie łączyło się z paschalnymi naukami o liturgii eucharystycznej.

Ta inicjatywa niesie ze sobą także niewidoczny dla uczestników walor. Integruje nie tylko uczestników, ale i środowisko duchownych Bytomia. Od drugiej edycji biorą w niej udział także księża z parafii św. Jacka oraz Wniebowzięcia NMP w Bytomiu.

Bytomskie Rekolekcje Liturgiczne łączą w sobie niebywałą prostotę z niezwykłą głębią. Treść nauk oparta jest na tekstach liturgicznych, pismach Ojców Kościoła i nauczaniu Soborów i papieży. Forma to po prostu Eucharystia, w której wykorzystane jest całe bogactwo tego, co oferuje nam Kościół. Z pozoru nic wielkiego ani oryginalnego – to co zwykle – ale czy przecież w tym, co zwyczajne nie są ukryte rzeczy najważniejsze?
Powrót