Zmarł śp. ks. Andrzej Wandzel

2023-11-23 | autor: ks. Marek Ludwig

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Gliwicach 

W nawiązaniu do komunikatu Kurii Diecezjalnej w Gliwicach z dnia 21 października 2023 r. w związku z pożarem na probostwie w Kozłowie, informujemy że potwierdzona została tożsamość odkrytych na miejscu zdarzenia ludzkich szczątków, które należą do śp. ks. Andrzeja Wandzla, administratora parafii św. Mikołaja w Kozłowie. 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja Wandzla odbędą się według następującego porządku

  • piątek, 1 grudnia 2023 r., godz. 17.00 – eksporta, w kościele pw. św. Mikołaja w Kozłowie;
  • sobota, 2 grudnia 2023 r., godz. 10.00 – Msza święta pogrzebowa w kościele pw. św. Mikołaja w Kozłowie oraz pochówek na parafialnym cmentarzu. 

Biskup Gliwicki, Sławomir Oder, raz jeszcze dziękuje wszystkim strażakom, policji, służbom ratowniczym i organom państwowym za wszelkie działania związane z wyjaśnieniem tej tragedii. Szczególne słowa wdzięczności kieruje do wszystkich parafian z Kozłowa za pracę i trud włożone w uporządkowanie miejsca zdarzenia oraz za solidarność i postawę wiary w trudnym doświadczeniu dla parafii.

Gliwice, dn. 23 listopada 2023 r.

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii

 

Ks. Andrzej Wandzel 

Urodził się 18 listopada 1968 r. w Katowicach, w rodzinie Antoniego i Ludwiki z d. Żak. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach i zdaniu egzaminu maturalnego w 1987 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Po odbyciu studiów i formacji w seminarium, 19 czerwca 1993 r. przyjął święcenia prezbiteratu w katedrze gliwickiej z rąk Biskupa Gliwickiego Jana Wieczorka.

Po święceniach został skierowany jako wikariusz do parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach. Następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Lubecku (1997-2000); Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowiach (2000-2002); św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach (2002-2006); Krzyża Świętego w Bytomiu-Miechowicach (2006-2008); Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach (jako rezydent, 2008-2009); Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim (2009-2013); św. Mikołaja w Tarnowskich Górach-Reptach Śląskich (2013-2023), gdzie sprawował także opiekę duszpasterską nad pensjonariuszami domu dla seniorów.

01 września 2023 r. został mianowany administratorem parafii św. Mikołaja w Kozłowie, gdzie z zaangażowaniem podjął nowe obowiązki. Zginął tragicznie z pożarze plebanii w Kozłowie 21 października 2023 r.

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa kapłan Andrzej, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej Chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

 

Powrót     Wszystkie komunikaty