Zmarł śp. ks. Krzysztof Śmigiera

2024-07-10 | autor: Diecezja Gliwicka

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 09 lipca br., zmarł śp. Ksiądz Krzysztof Śmigiera, proboszcz parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. Przeżył 64 lata, w tym 38 lat w kapłaństwie.

Podajemy program uroczystości pogrzebowych:

  • Eksporta odbędzie się w poniedziałek 15 lipca br. o godz. 19.30 w kościele pw. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. O godz. 21:45 sprawowane będą Nieszpory z oficjum za zmarłych.
  • Pogrzeb odbędzie się we wtorek 16 lipca br. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy; wcześniej o godz. 10.00 odbędzie się modlitwa różańcowa, a o godz. 10.30 przemówienia delegacji i kondolencje.

"Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie..."

Ksiądz Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa Kapłan Krzysztof, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej Chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Ks. Krzysztof Śmigiera urodził się 19 czerwca 1960 r. w Bytomiu, w robotniczej rodzinie Alfonsa i Łucji z d. Garbaciok. Ma młodszą siostrę Jolantę. Po ukończeniu Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu i zdaniu egzaminu maturalnego w 1980 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie.

21 czerwca 1986 r. w opolskiej katedrze Krzyża Świętego w Opolu przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Swoją posługę duszpasterska rozpoczął jako wikariusz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. W latach 1988-1992 był wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Gliwicach-Sikorniku. Tutaj zastał no nowy podział administracyjny diecezji w Polsce i tym samym został inkardynowany do Diecezji Gliwickiej. 

W 1992 r. został mianowany dyrektorem ds. ekonomicznych Diecezji Gliwickiej oraz dyrektorem administracyjnym Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Jednocześnie pełnił też funkcję diecezjalnego referenta ds. Środków Społecznego Przekazu. W 2000 r. został mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Radia „PLUS” oraz diecezjalnym referentem ds. mediów. W latach 1998-2002 był także dyrektorem Centrum informatyki Diecezji Gliwickiej.

01 stycznia 2002 r. został mianowany administratorem ds. organizacji i utworzenia nowej parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. Z dniem 01 czerwca 2003 roku został zwolniony z wszystkich urzędów ogólnodiecezjalnych i tym samym mianowany proboszczem nowej parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. Z wielkim poświęceniem podjął się organizacji duszpasterstwa w swojej nowej parafii. Podjął się jednocześnie dokończenia budowy kościoła, a z czasem także innych inwestycji, w tym budowy domu parafialnego św. Jacka. W latach 2008-2019 był dziekanem Dekanatu Gliwice-Sośnica, a w latach 2008-2012 członkiem Rady Kapłańskiej. W 2016 r. został odznaczony godnością dziekana honorowego, a w 2018 r. radcy duchownego.

Zmarł nagle 09 lipca 2024 r. w wyniku licznych problemów zdrowotnych, z którymi zmagał się od kilku lat.

Powrót     Wszystkie komunikaty