Zmiany personalne duchowieństwa diecezji gliwickiej (maj 2024)

2024-05-28 | autor: Diecezja Gliwicka

Dekrety wręczono księżom dziś w kurii diecezjalnej. 


Z dniem 1 września 2024: ks. Janowi Matyskowi, Ks. Arturowi Sepioło, Ks. Arturowi Sznajderowi powierzona zostaje opieka duszpasterska nad trzema Parafiami: Wniebowzięcia NMP  w Zabrzu-Biskupicach, św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach, św. Barbary w Zabrzu (Osiedle Młodego Górnika), które zostają połączone w  Zespół Parafii.

  • Ks. Jan Matysek – z dniem 1 września 2024 r. mianowany moderatorem Zespołu Parafii, zachowując urząd proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach
  • Ks. Artur Sepioło – z dniem 1 września 2024 r. mianowany  administratorem parafialnym Parafii św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach
  • Ks. Artur Sznajder – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu-Biskupicach i z dniem 1 września 2024 r. mianowany administratorem Parafii św. Barbary w Zabrzu


 

Z dniem 1 września 2024 r. powstającemu do istnienia Zespołowi Duszpasterzy - Ks. Adrianowi Kaszowskiemu, Ks. Michałowi Chmielowi zostaje powierzona pełna opieka duszpasterska nad Parafią św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach

  • Ks. Adrian Kaszowski – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu i z dniem 1 września 2024 r. mianowany administratorem Parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach i moderatorem Zespołu Duszpasterzy
  • Ks. Michał Chmiel – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Trójcy Świętej w Bytomiu i z dniem 1 września 2024ustanowiony współpracownikiem pastoralnym w Parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach


 

Pozostałe zmiany:

Ks. Piotr Paszko – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z urzędu administratora Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi i z dniem 1 września 2024 r. mianowany administratorem Parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Katarzyny w Rusinowicach

Ks. Michał Nicpoń – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z urzędu proboszcza Parafii św. Barbary w Zabrzu i z dniem 1 września 2024 r. mianowany administratorem Parafii  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi

Ks. Andrzej Plaskowski – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z urzędu proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach i z dniem 1 września 2024 r. mianowany administratorem Parafii św. Mikołaja w Kozłowie oraz duszpasterzem młodzieży akademickiej i pomaturalnej na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ks. Mikołaj Skawiński – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z urzędu administratora Parafii św. Mikołaja w Kozłowie

Ks. Franciszek Koenig – z dniem 1 sierpnia 2024 r. odwołany z urzędu proboszcza Parafii Znalezienia Krzyż św. i św. Katarzyny w Rusinowicach i mianowany rezydentem przy Parafii św. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

Ks. Sławomir Tomik -  z dniem 31 sierpnia 2024r. odwołany z urzędu proboszcza Parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach i z dniem 1 września 2024 r. mianowany penitencjarzem Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej w Lubecku

Ks. Henryk Bardosz – z dniem 1 września 2024r.  powierzone obowiązki w charakterze pomocy duszpasterskiej w Zespole Parafii w Zabrzu Biskupicach

Ks. Marek Ludwig – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy z dniem 1 września 2024 r. mianowany rezydentem przy Parafii św. Gerarda w Starych Gliwicach

Ks. Mariusz Setlak – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Trójcy Świętej w Rachowicach i z dniem 1 września 2024r. mianowany rezydentem przy Parafii św. św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu oraz jałmużnikiem Biskupa Gliwickiego

Ks. Neoprezbiter Patryk Adler – z dniem 1 września 2024 r. mianowany wikariuszem Parafii św. Jadwigi w Zabrzu

Ks. Tomasz Wolnik – z dniem 31 sierpnia 2024r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach i z dniem 1 września 2024 r. mianowany wikariuszem Parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach

Ks. Patryk Gawłowski – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Znalezienia Krzyża Świętego i św. Katarzyny w Rusinowicach i z dniem 1 września 2024 r. mianowany wikariuszem Parafii Trójcy Świętej w Rachowicach

Ks. Adam Jasiurkowski – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach i z dniem 1 września 2024 r. mianowany wikariuszem Parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy

Ks. Michał Choroszewski – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu-Helence i z dniem 1 września 2024 r. mianowany wikariuszem Parafii Trójcy Świętej w Bytomiu

Ks. Piotr Natkański – z dniem 31 sierpnia 2024r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii św. Jadwigi w Zabrzu i z dniem 1 września 2024 r. mianowany wikariuszem Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach

Ks. Grzegorz Lepiorz – z dniem 31 sierpnia 2024 r. odwołany z obowiązków wikariusza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach i oddelegowany do pracy misyjnej w archidiecezji Astana w Kazachstanie

Powrót     Wszystkie komunikaty