Parafia św. Józefa Robotnika, Bytom

Dekanat Bytom

Dane kontaktowe
Strzelców Bytomskich 187, 41-914 Bytom
Telefon
tel. 32 281 13 53
Email
sjr_bytom@kuria.gliwice.pl
Odpust
1 maja
Kościoły
ul. Stzrelców Bytomskich 187, 41-914 Bytom
Ulice (w miejscowości parafii)
Dąbrowa Miejska 6, 6a i 7, Leśna, Przy kopalni "Bytom" 1-5, 10-13, 16-19, 20A-D i 21A-B, Strzelców Bytomskich 120-184A-F i 135 - 205A-D,
Historia parafii
Z DZIEJÓW PARAFII: Parafia powstała w 1928 roku i została wydzielona z parafii Świętej Trójcy w Bytomiu. Inicjatorem budowy kościoła był ówczesny proboszcz parafii Świętej Trójcy, ks. prałat Augustyn Świerk. Kamień węgielny położono 16 października 1927 roku. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce 21 października 1928 roku, a dokonał go kardynał Adolf Bertram. Stary kościół miał formę bazyliki. Cztery dzwony na wieży kościelnej zawieszono dopiero w 1960 roku. Obok probostwa usytuowano dom katechetyczny, którego budowę ukończono w 1989 roku. W szczytowym okresie w starej Dąbrowie Miejskiej było ponad 4200 wiernych. Wieloletnia eksploatacja górnicza przez kopalnię „Powstańców Śląskich” spowodowała bardzo poważne uszkodzenia budynków parafialnych, a parafianie – mieszkańcy dzielnicy Dąbrowa Miejska – zostali przesiedleni głównie na osiedle w Stroszku. Sukcesywnie budynki w sąsiedztwie kościoła wyburzano, a kościół wymagał ciągłych remontów. Ostatnie domy oraz szkoła podstawowa, przeniesiona na ulicę Narutowicza, zniknęły pod koniec lat 80. minionego stulecia. Liczba parafian zmalała do 2400. Bardzo ruchliwa ulica Strzelców Bytomskich oraz nowe węzły komunikacyjne – zjazdy z obwodnicy północnej i z autostrady A1 – spowodowały, iż stary kościół znalazł się w niedogodnym dla parafian położeniu. Skutkiem tego był również nieustannie narażony na drgania i jego konstrukcja uległa poważnym uszkodzeniom. Ponadto w nowym układzie komunikacyjnym nie było możliwe zlokalizowanie wystarczającej liczby miejsc parkingowych przy kościele. Ostatecznie sytuacja ta spowodowała konieczność budowy nowej świątyni na osiedlu w Stroszku, a władze administracyjne zdecydowały o rozbiórce dawnego kościoła parafialnego. W grudniu 2015 roku zaprzestano sprawowania w nim nabożeństw. 19 marca 2016 roku dokonano jego ekssakracji, a w październiku tegoż roku kościół rozebrano. Latem 2012 roku rozpoczęto sprawowanie nabożeństw na placu przy ul. Strzelców Bytomskich na terenie po byłej kopalni „Powstańców Śląskich”. Już w 2009 roku został przeprowadzony konkurs na projekt nowego kościoła wraz z plebanią. W wyniku konkursu Diecezjalna Komisja ds. Budownictwa i Sztuki Sakralnej w 2014 roku wybrała projekt autorstwa profesora Jana Rabieja. Jest on również autorem projektu wystroju wnętrza (obecnie w trakcie realizacji) nowej świątyni, którego istotnymi elementami są przeniesione ze starego kościoła: krzyż z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, figura św. Józefa, tabernakulum i organy. W imieniu parafii pieczę nad budową sprawuje ks. proboszcz Rafał Sierla. Pierwsze prace rozpoczęto 30 marca 2014 roku. Kamień węgielny pod kościół wmurowano 1 maja 2015 roku. Tego aktu dokonał ks. Dariusz Grzeszczak, dziekan dekanatu bytomskiego. Dzięki wydatnemu wsparciu parafian i 6 dekanatów patronackich naszej diecezji, prace budowlane z zewnątrz zakończono w grudniu 2015 roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele odprawiono 4 czerwca 2015 roku. Regularne sprawowanie nabożeństw w nowym kościele ma miejsce od 16 grudnia 2015 roku.

Parafie w bieżącym dekanacie

Wszystkie parafie w diecezji