Diecezjalna Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej

2021-07-05 | autor: ks. Adam Fabiańczyk

Diecezjalna Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej

Kadencja 2019-2024

 

Zgodnie ze Statutem Diecezjalnej Komisji do spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej komisja stanowi organ doradczy Biskupa Gliwickiego w sprawach dotyczących liturgii i muzyki kościelnej.

Zasadniczymi celami Komisji są:

 • pomoc w szerzeniu i umacnianiu życia liturgicznego oraz w podnoszenie poziomu muzyki liturgicznej; 
 • wydawanie opinii w sprawach liturgicznych i muzycznych, troska o wychowanie liturgiczne oraz odpowiednie kształtowanie muzyczne duchowieństwa i wiernych świeckich;
 • pomoc w rozwijaniu wszelkich form duszpasterstwa liturgicznego;
 • promowanie diecezjalnych instytucji i wydarzeń muzycznych;
 • troska o instrumentarium organowe diecezji.

Do zadań Komisji należy:

 • troska i czuwanie nad stanem duszpasterstwa liturgicznego w diecezji;
 • informowanie Biskupa Gliwickiego o inicjatywach i przedsięwzięciach w dziedzinach liturgii i muzyki kościelnej;
 • kontaktowanie się z komisjami liturgicznymi Archidiecezji Katowickiej i Diecezji Opolskiej w sprawie podejmowanych inicjatyw liturgicznych i muzycznych na poziomie metropolii;
 • współpraca w organizacji uroczystości liturgicznych o randze metropolitalnej; 
 • wydawanie pomocy liturgicznych i muzycznych; troska o to, aby duchowni i wierni świeccy mieli dostęp do odpowiednich materiałów i pomocy liturgicznych;
 • czuwanie nad tym, aby życie liturgiczne w diecezji rozwijało się zgodnie z przepisami Stolicy Apostolskiej, Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Gliwickiego; 
 • nadzór nad zgodnością tekstów modlitewników i śpiewników wydawanych w diecezji z obowiązującymi księgami liturgicznymi; 
 • opiniowanie planów miejsc kultu w aspekcie wyposażenia i potrzeb liturgicznych we współpracy z Diecezjalną Komisją Budownictwa i Sztuki Sakralnej; 
 • animowanie działań związanych ze stałą formacją członków służby liturgicznej;
 • czuwanie nad jakością materii używanej podczas sprawowania Mszy św. i innych sakramentów; 
 • współpraca z Wydziałem Duszpasterskim, moderatorem Sekcji Muzyki Kościelnej i innymi agendami Kurii Diecezjalnej;
 • współpraca z Komisją Episkopatu Polski do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; przesyłanie jej postulatów dotyczących liturgii i duszpasterstwa liturgicznego.

 

Skład komisji:

ks. Adam Kozak – przewodniczący

ks. Robert Chudoba

ks. Helmut Ekert

ks. Paweł Gwóźdź

ks. Adrian Kaszowski

ks. Piotr Klemens

ks. Franciszek Koenig

ks. Krzysztof Konieczny

ks. Sławomir Madajewski

ks. Krzysztof Misiuda

ks. Krystian Piechaczek

ks. Bernard Plucik

ks. Jarosław Steczkowski

Mariola Brzoska

Dawid Gołombowski

Marcin Jurczyk

Krzysztof Kotoński

Stefan Michalik

Bogdan Stępień

Anna Szadkowska

Brygida Tomala

 

Powrót