Statuty i Aneksy Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej

2021-07-06 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Fot. A. Złoczowski

Statuty oraz Aneksy Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej zostały ogłoszone 4 listopada 2018 roku jako owoc prac synodalnych. Stanowią zbiór aktualnego prawodawstwa Kościoła gliwickiego.

Systematyka tego zbioru prawnego przypomina strukturę Kodeksu Prawa Kanonicznego. Składają się na nią następujące rozdziały:

  • Rozdział 1. Normy ogólne
  • Rozdział 2. Lud Boży Diecezji Gliwickiej
  • Rozdział 3. Nauczycielskie zadania Kościoła
  • Rozdział 4. Uświęcające zadania Kościoła
  • Rozdział 5. Dobra doczesne Kościoła
  • Rozdział 6. Procesy
  • Rozdział 7. Sankcje w Kościele
  • Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Druga część zbioru zawiera statuty gremiów diecezjalnych, instrukcje o charakterze duszpasterskim i liturgicznym oraz regulaminy instytucji diecezjalnych.

Statuty i Aneksy Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej dostępne są do pobrania poniżej.

Powrót