Terytorium diecezji

2021-07-03 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Schemat dekanatów

Terytorium diecezji

Diecezja gliwicka obejmuje obszar 2 250 km2, z którego 60,6% należało wcześniej do diecezji opolskiej, a 39,4% do diecezji katowickiej. W bulli papieskiej z 1992 roku wymieniono dekanaty lub części dekanatów, które weszły w skład nowo utworzonej diecezji. Dekretami Biskupa Gliwickiego z dnia 12 maja i 25 czerwca 1992 roku zostały utworzone cztery nowe dekanaty: Gliwice-Ostropa, Gliwice-Sośnica, Pławniowice i Żyglin. Z dniem 23 maja 1992 roku weszły w życie dekrety, które na nowo określiły zasięg terytorialny dekanatów. Dekretem Biskupa Gliwickiego z dnia 25 marca 2019 roku wprowadzono nowy podział dekanatów, będący owocem postanowień Pierwszego Synodu Diecezji Gliwickiej. Diecezja liczy obecnie 16 dekanatów, a odległość z najdalej oddalonych parafii do stolicy diecezji wynosi niespełna 60 kilometrów.
Północną część diecezji gliwickiej stanowi pięć dekanatów wchodzących wcześniej do diecezji katowickiej. Są to dekanaty: Lubliniec, Sadów, Tarnowskie Góry, Woźniki i Żyglin. Południową część diecezji gliwickiej stanowią dekanaty należące uprzednio do diecezji opolskiej: Bytom, Bytom-Miechowice, Gliwice, Gliwice-Łabędy, Gliwice-Sośnica, Kuźnia Raciborska, Pławniowice, Pyskowice, Toszek, Zabrze i Zabrze-Mikulczyce.

Od zachodu diecezja gliwicka graniczy z diecezją opolską, od południa z archidiecezją katowicką, od wschodu z diecezją sosnowiecką, a od północnego wschodu z archidiecezją częstochowską. Najbardziej wysuniętym na południe dekanatem jest dekanat Kuźnia Raciborska, a w nim parafia św. Anny w Babicach. Na północy diecezji graniczną parafią jest parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach Śląskich, w dekanacie sadowskim. Jedynie parafia św. Anny w Dziergowicach znajduje się w granicach administracyjnych województwa opolskiego. Pozostałe parafie znajdują się na terytorium województwa śląskiego.

W starym układzie podziału administracyjnego państwa, obowiązującym do 31 grudnia 1998 roku, dekanaty: Lubliniec, Sadów i Woźniki znajdowały się na obszarze dawnego województwa częstochowskiego. Nowo utworzona diecezja gliwicka liczyła początkowo 145 parafii, z których 50 należało uprzednio do diecezji katowickiej, a 95 do diecezji opolskiej.

Obecnie diecezja liczy 157 parafii. Ponadto na jej terenie znajdują się 3 parafie niepodlegające jurysdykcji biskupa gliwickiego. Są nimi 2 parafie wojskowe w Gliwicach i Lublińcu oraz jedna parafia obrządku ormiańskiego w Gliwicach. Oprócz kościołów parafialnych na terenie diecezji istnieje 20 kościołów filialnych, w których sprawuje się regularnie Msze święte, a także 56 kaplic publicznych i półpublicznych.

Powrót