Utworzenie diecezji

2021-07-05 | autor: ks. Adam Fabiańczyk
Ingres bpa Wieczorka do gliwickiej katedry

Utworzenie diecezji 

Diecezja gliwicka została erygowana bullą Ojca Świętego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus 25 marca 1992 roku. Jej terytorium zostało wydzielone z obszaru dwóch starszych diecezji: z północnej części diecezji katowickiej i z południowo-wschodniej części diecezji opolskiej. Diecezja gliwicka wraz z diecezją opolską i archidiecezją katowicką tworzą obecnie prowincję kościelną: Metropolię Górnośląską.

Powstanie w 1992 roku nowej diecezji gliwickiej połączyło parafie leżące w środkowej części Górnego Śląska. Ustanowienie Metropolii Górnośląskiej, do której oprócz archidiecezji katowickiej należą także diecezje gliwicka i opolska, usunęło na mapie stare polityczne, a w konsekwencji również i kościelne podziały. Można powiedzieć, że historia Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku zatoczyła duże koło i scaliła ponownie w granicach jednej metropolii dwa powojenne Kościoły partykularne: opolski i katowicki, wydzielając z terenów przygranicznych nową diecezję gliwicką. Stare granice poplebiscytowe w zasadzie przestały istnieć (za wyjątkiem 3 zabrzańskich parafii: Makoszów, Kończyc i Pawłowa, należących do archidiecezji katowickiej).Oprócz wspólnego dziedzictwa przeszłości parafie diecezji gliwickiej łączy przeważnie ich przemysłowy charakter oraz specyfika śląskiej kultury i obyczajów. Należące poprzednio do diecezji opolskiej miasta: Gliwice, Zabrze, Bytom i Pyskowice stanowiły odrębny, mniejszy rejon duszpasterski, którym od 1981 roku opiekował się ówczesny biskup pomocniczy Jan Wieczorek. Kościelne zmiany z 1992 roku były wypadkową podejmowanych w poprzednich latach działań duszpasterskich.
Z chwilą erygowania diecezji, jej stolicą ustanowiono miasto Gliwice, a kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła został podniesiony do godności Kościoła Katedralnego. Głównymi patronami diecezji gliwickiej są Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Ponadto patronuje jej: Matka Boska Piekarska, czczona jako Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, a także św. Anna, czczona od wieków w sanktuarium znajdującym się w obrębie diecezji opolskiej. Na patrona nowej metropolii górnośląskiej obrano św. Jacka Odrowąża, założyciela polskiej gałęzi dominikanów, pochodzącego z Kamienia Śląskiego pod Opolem.


Bp Jan Wieczorek w Kurii Diecezjalnej

Powrót