Śp. Biskup Gerard Kusz (1939-2021) - Pierwszy Biskup Pomocniczy Gliwicki

2021-07-05 | autor: ks. Adam Fabiańczyk


Urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach, w rodzinie Wiktora i Eufrozyny z d. Zgrzebniok. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. 

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach a następnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. W 1974 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu katechetyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii a w 1978 roku obronił pracę doktorską. 

W 1978 roku został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. W tym samym czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. 

Dnia 27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Święceń biskupich 15 sierpnia 1985 roku udzielił mu kardynał Józef Glemp.  W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, Towarzystwa Przyjaciół KUL oraz sprawy rekolekcyjno-formacyjne osób świeckich. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim. 

25 marca 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej, u boku jej pierwszego biskupa Jana Wieczorka. W diecezji pełnił m.in. urząd wikariusza generalnego i przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. 

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, a także był wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w październiku 2014 roku złożył rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego. Na emeryturę przeszedł 15 listopada 2014 roku.

Mimo emerytury dalej aktywnie udzielał się duszpastersko w diecezji sprawując sakramenty oraz spotykając się z rożnymi grupami wiernych, u których przez lata swojej posługi zaskarbił sobie wielką życzliwość. W ostatnich latach życia zaczął podupadać na zdrowiu i zmuszony był ograniczyć swoją duszpasterską działalność. Biskup Gerard Kusz zmarł 15 marca 2021 roku w Gliwicach.

Powrót