o odpustach związanych z Kongresem Eucharystycznym

2024-02-21 | autor: Diecezja Gliwicka

ODPUSTY ZWIĄZANE Z KONGRESEM EUCHARYSTYCZNYM 

 

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna (s. 55) 

§ 1. Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który: 
1º Nawiedzi Najświętszy Sakrament przynajmniej pół godziny w celu adoracji; 
2º w Wielki Czwartek w czasie uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu po Mszy Wieczerzy Pańskiej pobożnie odmówi strofy hymnu przed tak wielkim Sakramentem; 
3º pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystej procesji eucharystycznej, która ma szczególne znaczenie w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, niezależnie od tego czy odbywa się w budynkach sakralnych, czy poza nimi; 
4º pobożnie będzie uczestniczyć w uroczystym obrzędzie eucharystycznym, jaki zwykle ma miejsce pod koniec Kongresu Eucharystycznego. 

§ 2. Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który: 
1º nawiedzi Najświętszy Sakrament w celu adoracji; 
2º odmówi do Jezusa w Najświętszym Sakramencie jakąś zatwierdzoną modlitwę (np. Zbliżam się w pokorze albo modlitwę O, Święta Uczto, lub zwrotki Przed tak wielkim Sakramentem).  

8. Komunia św. eucharystyczna i duchowa (s. 57) 

§ Odpustu cząstkowego udziela się wiernemu, który przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły prawnie zaaprobowanej dokona: 
1º aktu Komunii duchowej; 
2º dziękczynienia po Komunii (np. Duszo Chrystusowa; Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu).  


za: WYKAZ ODPUSTÓW, wydanie wzorcowe wg łacińskiego wydania 4 bis z 2004 
 

Powrót